Ufrivillige ekteskap

Sex med barnebruder er voldtekt

Indias Høyesterett har harmonisert lovverket når det gjelder seksuell omgang med jenter under 18 år. For i et land der barneekteskap er svært vanlig, har ikke gifte jenter under 18 år vært beskyttet mot voldtekt fra ektemannen. En noenlunde samme regel foreslå HRS i 2002 knyttet til tvangsekteskap, og som - med suksess - har vært brukt i norsk rett.

Ekteskap med jenter under 18 år er et vanlig fenomen i India. Av kvinner som i dag er mellom 18 og 29 år ble om lag 46 prosent gift før fylte 18 år, ifølge The Guardian. En analyse av har anslått at nesten 12 millioner indiske barn under 10 år var gift. Flertallet av jentene var fra fattige familier bosatt på landsbygda med liten eller ingen utdannelse.

Under 18 år = voldtekt

Onsdag gikk Indias Høyesterett imot en mangeårig juridisk praksis i landet ved å slå fast at det er voldtekt hvis mannen har seksuell omgang med sin mindreårige hustru.

Loven har hittil tillatt menn å ha seksuell omgang med jenter ned til 15 år, så lenge de har vært gift. Det er heller ingenting i det indiske lovverket som fanger opp voldtekt hvis det skjer innenfor et ekteskap. Begrunnelsen for det har vært at voldtekt innenfor et ekteskap kan gjøre indiske menn sårbare overfor sjikane fra deres koner, ifølge BBC.

Men samtidig forbyr indiske lover at voksne menn har seksuell omgang med jenter under 18 år. Det er akkurat dette som nå er harmonisert i lovverket: Det er voldtekt hvis jenta er under 18 år, uansett om paret er gift eller ikke.

En slik endring i lovverket er å håpe betyr bedre beskyttelse for sårbare unge jenter, og kanskje det også kan føre til at barneekteskap ikke lenger blir like attraktivt. Men det blir åpenbart vanskelig å håndtere. Det vil kreve at jenta eller familien anmelder forholdet, og det kan bli en lang vei å gå når vi vet at mange av de det er snakk om antakelig ikke engang vil kjenne til loven.

– De arrangerte voldtekten min

For øvrig gjorde HRS en lignende kobling i 2002, men da knyttet opp til en annen harmonisering av lovverket, nemlig tvangsekteskap og seksuelle overgrep. Den gang hevdet norskfødte Jeanette, med foreldre fra Pakistan, som selv var en tvangsgiftet barnehustru som fikk barn, at «Foreldrene mine arrangerte ikke ekteskapet mitt, de arrangerte voldtekten min.»

Det var nettopp dette utsagnet til Jeanette som fikk HRS til å foreta en grundig vurdering av ufrivillige ekteskap og seksualisert vold. Det resulterte i en egen rapport i 2002, overlevert Justisdepartementet, der vi foreslo at et fullbyrdet tvangsekteskap, det vil si et ekteskap som hadde resultert i seksuell omgang, måtte vurderes annerledes enn et ufrivillig ekteskap som ikke var fullbyrdet.

Her kan du lese hele kapitel 8 (her fra boken «Feminin integrering», 2003): «De arrangerte voldtekten min» – Fullbyrdet tvangsekteskap og seksualforbrytelse.

Daværende regjering syntes imidlertid ikke forslaget vårt var spesielt godt. Vi ble avspist med, uttalt av daværende statssekretær Jørn Holme (V), at det nå engang er slik i verden at selv om en forbrytelse kan resultere i en annen, så kan ikke dette ses i sammenheng. Det er vel det i dag som populært går under begrepet strafferabatt.

Men jurister ville det annerledes. I 2011 falt det en dom i Oslo tingrett i en tvangsekteskapssak der både fetteren/ektemannen, jentas foreldre og svigerforeldre ble tiltalt. Alle, utenom jentas onkel som hadde rømt landet, fikk flere års fengsel. De involverte ble imidlertid ikke bare dømt for å ha bidratt til et tvangsekteskap, endog med et barn da jenta bare var 13 år da ekteskapet ble inngått, de ble også dømt for medvirkning til voldtekt og vold av barnet.