Innvandring

Seksuell trakassering og trusler av kvinnelige ansatte

Ansatte på Migrasjonsverket i Sverige opplever en enorm økning av vold og trusler som følge av de rekordhøye asylankomstene i 2015. Det blir også meldt seksuell trakassering som først og fremst rammer kvinnelige ansatte. Det rapporteres både trusler om voldtekt av dem selv og deres mødre. De kalles hore og fitte, og kan risikere å bli befølt eller forfulgt.

– Jag skal knulle hele folket, varje människor som kommer hit här. Jag skal knulla din mamma sen, jag skal göra det med din mamma, din gammelmamma.

– Sluta.

– Jag bor i ditt land, jag lever i ditt land, jag ska knulla ditt land.

– Ge dig nu.

– Du kan ringa till polisen, men i morgon när jag kommer med vapen til ditt hus när jag dödar dig – vem kan du ringa? Vem? Kan du säga mig?

Slik lyder det når en mann som står i fare for å bli utvist dukker opp hos Migrasjonsverket i Sverige, forteller reporter Angelica Karlsson i Aftonbladet.

Enorm økning

Kvinnelige ansatte i Migrasjonsverket, tilsvarende vårt Utlendingsdirektorat, blir i økende grad forfulgt, truet med voldtekt og blir terrorisert over e-post og telefon. Antallet rapporterte hendelser i Migrasjonsverket teller så langt i år 2.875, som inkluderer alt fra vold til brann i lokalene, mangelfulle rutiner og skadeverk. Fra 2013, med 510 meldte hendelser, til og med 2016, med 2.808 hendelser, er økningen på 450 prosent. Og i år blir det altså ny «rekord».

Ifølge Aftonbladet var det nesten 163.000 personer som søkte asyl i Sverige i 2015, og trykket på Migrasjonsverket var stort, både for å skaffe alle tak over hodet og man måtte ansette en rekke nye personer for å rekke over alle søknadene. Men enda har ikke alle fått svar. Per i dag skal det være om lag 85.000 personer i Migrasjonverkets system. I forlengelsen av dette opplever de ansatte økning i trusler og vold.

I desember i fjor besøkte en av de ansatte et asylmottak i Skåne for å fortelle en familie at de var nødt til å flytte. Da forsøkte kvinnen i familien, som var gravid, å angripe henne med en kjøkkenkniv. «Jag blev livrädd och fruktade för mitt eget och mina kollegors liv,» forteller hun i avhør hos politiet. På ni måneder i år har 72 hendelser om fysisk vold blitt rapportert.

I tillegg følger kategorien «seksuell trakassering», som først og fremst rammer kvinnelige ansatte.

Seksuell trakassering

Ved utgangen av september var 15 tilfeller av seksuell trakassering meldt.

– Det kan vara allt från ett uttalande som är mindre lämpligt till en sexuell handling. Det här är inte ett vanligt förekommande problem hos oss, men det är allvarligt när det sker, säger Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.

Aftonbladet har gått gjennom de rapporterte hendelsene, og viser til noen eksempler.

En ansatt var ute og trakk frisk luft, da hun ble seksuelt trakassert av en ukjent mann. «Hun ser ned i mobilen fordi hun kjenner seg ubekvem, hvorpå han kysser hånden hennes, drar henne nærmere og kysser henne fem ganger i ansiktet,» er en av beskrivelsene. Han prøver så å kysse henne på munnen innen hun fikk dyttet han bort. Selv forklarer kvinnen at hun ble så forvirret og handlingslammet at hun ikke visste hvordan hun skulle komme seg bort uten at situasjonen ble verre.

Forfulgt på hjemveien

En annen kvinne ble forfulgt på vei hjem. Den ukjente mannen sa han visste at hun jobbet på Migrasjonsverket, og han «truet på skøy med å slenge meg fremfor toget,» melder kvinnen i rapporten til Migrasjonsverket. Da toget kom frem til stasjonen der han skulle av, gjentok han at han ville «følge med henne hjem» før han forsvant. Kvinnen forteller at hun kjente ubehag da hun neste dag dro på jobben.

Hendelsen ble imidlertid ikke anmeldt til politiet av Migrasjonsverket da de ikke visste hvem mannen er og fordi den kvinnelige ansatte selv ikke ønsket å anmelde forholdet.

Hore og fitte

Neste hendelse handler om den lite hyggelige mannen som denne artikkelen startet med. Det var i sommer han dukket opp i Migrasjonsverkets lokaler i midt-Norrland. Mannen har tidligere utvist aggressiv atferd overfor personalet. Når vaktene kommer, truer han med å drepe dem.

Den manlige väktaren fick ett slag medan den hotfulle mannen kallade kvinnan för hora, att han skulle ta reda på hennes adress för att komma dit och våldta henne.

– Han vände ansiktet mot mig när han uttryckte hoten, säger den kvinnliga väktaren i polisförhör.

Mannen ble senere dømt til ett års fengsel blant annet for vold og trusler mot tjenestemenn, men siden vaktene ikke er ansatt i Migrasjonverket tas saken hånd om hos vaktselskapet.

En annen ansatte forteller at hun på en time ble oppringt 166 ganger av en aggressiv mann. I rapporten heter det at han «Uttrycker sig överlag väldigt aggressivt och slänger sig med svordomar och kränkande ord. Avslutar ett av meddelandena med att skrika: ‘Vad gör du din jävla fitta?'».

Sikkerhet

Arbeidsmiljøspesialist Maria Johansson mener det er viktig at disse hendelsene kommer frem, og at slikt ikke skal være en del av jobben. Men spørsmålet er vel heller hvor lenge ansatte orker å ha slike trusler hengende over seg, samt utryggheten om at truslene en dag kan bli til fysiske realiteter. Da kan det være at vi etterhvert får færre som ønsker å gå inn i yrker hvor sikkerheten er truet, kanskje både for en selv og familien.

Skal slik atferd stoppes må de få konsekvenser, men det blir vel her som i så mange andre tilfeller: Man setter inn sikkerhetstiltak som mest mulig skal skjerme de ansatte – uten å ta tak i selve problemene.

Som ved Nav-kontorene i Norge, hvor de har kuttet muligheten for såkalte «drop in-besøk». Det heter at det er som et ledd i digitaliseringen av Nav, der de ønsker flest mulig over på digitale løsninger, men jeg tror ikke vi kan se bort fra at det også ligger et sikkerhetsaspekt til grunn. Den samme sikkerhetsvurdering ligger til grunn når skoler hyrer inn vakter eller iverksetter overvåkning. Men løser det problemene?