Aktuelt

Nå setter Europa foten ned kontant?

Enhver som har innvandret til Europa eller som flytter til et annet land i Europa har blitt møtt av et vell av rettigheter på linje med den opprinnelige befolkningen. Før man har bidratt med noe som helst til fellesskapet, kan hendene føres rett ned i skattebeholdningen vår. Danmarks tøffeste statsminister i nyere tid, Anders Fogh Rasmussen (V), varsler at den tiden må være forbi.

Anders Fogh Rasmussen ble statsminister for Venstre i 2001, og noe av det første han gjorde sammen med Bertel Haarder (også V, og med ansvar for innvandringen), var å legge om innvandringen. Venstre hadde tatt innover seg til fulle at sosialdemokratenes åpen dør-politikk for henting av nye ektefeller, hadde vært en katastrofe for integreringen. Integreringen gikk i stå gjennom 90-tallet fordi den store majoriteten hentet nye ektefelle i typisk hjemlandsbyen.

Fogh Rasmussen og Danmark ble møtt med pekefinger fra et nærmest samlet Europa for å ha innført 24-årsgrense for henting av ektefeller utenfor EU, tilknytningskrav med mye mer.

Danmarks problem i dag er dermed antakelig mindre enn de ville ha vært med fortsatt høy ektefelleinnvandring (gjennom arrangerte tvangsekteskap). Men at omleggingen kom for sent, tror jeg nok mange vil være enige i.

Lukk kassen!

Nå gir Fogh Rasmussen denne beskjeden: Først når nye utlendinger som kommer til Danmark for å arbeide har bodd  landet i syv år, kan de forvente full rett til sosiale ytelser.

Fogh Rasmussen vil ha felles EU-regler på temaet.

Kunne vi forvente at noe av det samme gjelder dem som innvandrer gjennom ekteskap også?