Innsparket

Myk opp og stram til

Arbeiderpartiet vil myke opp asylinnvandringen samtidig som de vil stramme grepet om integreringen. Det går ikke sammen.

Sylvi Listhaug: «Arbeiderpartiet har vinglet frem og tilbake i innvandringspolitikken i over to år. Ap innførte regelverket om midlertidig opphold i 2009 for å gjøre Norge mindre attraktivt for enslige mindreårige asylsøkere. De var med på asylforlik i 2015 og 2016, men nå vil de altså myke opp. Dette synes å være en klar liberalisering som kan bidra til at det kan komme flere enslige mindreårige asylsøkere til Norge,» sier hun til VG.

Sett i forhold til folketallet ble Norge et av de største europeiske mottakerlandene i 2015. Over 31.000 asylsøkere.

Ved utgangen av 2015 hadde nesten 850.000 mennesker i Norge innvandrerbakgrunn. En tredobling siden år 2000.

Norge er blant de landene innenfor OECD som i forhold til folketallet har hatt høyest innvandring det siste tiåret.

Ved inngangen til 2016 hadde hver tredje innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, og i noen bydeler er andelen med innvandrerbakgrunn over 50 prosent.

Befolkningen med innvandrerbakgrunn er høyst forskjellig, noen klarer seg utmerket godt i Norge, andre sliter betydelig. De som sliter ”stjeler” nesten all oppmerksomhet og ressurser, forståelig nok, da det er en felles oppgave å få ryddet opp. Da må vi også få problemene opp og frem.

Konsekvensene er blant annet en negativ utvikling når det gjelder samhold og samfunnsmessig tillit.

Vi ser bostedssegregering etter etniske skillelinjer i Oslo.

Vi ser en opphopning av sosiale problemer i enkelte boligområder.

Vi ser sosial uro og at skepsisen til innvandring og innvandrere øker i majoritetsbefolkningen.

Vi ser at kulturelt mangfold har skapt verdikonflikter som følge av innvandring.

Vi ser at kulturelle forskjeller svekker de båndene som holder samfunnet sammen.

Vi ser at når større grupper av mennesker uten samme grunnsosialiseringen i Norge bosetter seg og ikke bidrar til fellesskapet, vokser misnøyen i majoritetsbefolkningen.

Vi ser at sviktende tillit til innvandrere skyldes deres manglende deltakelse i arbeidsliv og sivilsamfunn.

Vi ser at en kombinasjon av religion, tradisjon, lav utdanning, lav yrkesdeltakelse og dårlige levekår blant minoriteter samlet skaper en urettferdig omfordeling.

Vi ser at den institusjonelle tilliten svekkes med høy innvandring, som er avgjørende for befolkningens vilje til å betale skatt, som igjen er grunnleggende for finansieringen av velferdsstaten.

Nå ønsker Ap å myke opp sammen med Rødt, SV, V og Krf.

Det blir aldri nok dere.