Terrorisme og ekstremisme

Laget ikke kraftig nok bombe, slipper terrortiltale

17-åringen som ble tatt med en hjemmelaget bombe i Oslo sentrum i april slipper likevel tiltale etter terrorparagrafen. Det kan henge sammen med det absurde: Bomben ble ikke detonert og den var kanskje ikke kraftig nok.

I slutten av juni kom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med oppsiktsvekkende informasjon: Etter hendelsen på Grønland i Oslo natt til 9. april, der en 17-åring tilfeldigvis ble oppdaget med en hjemmelaget bombe, høynet PST trusselnivået i Norge og iverksatte en hemmelig nasjonal etterretningsoperasjon. Operasjonen avdekket en rekke nye islamister i Norge, samt funn av våpen som automatgevær og håndvåpen. Dette forteller oss at PST tok hendelsen på Grønland svært alvorlig, og den førte også til resultater i bekjempelsen av terror.

17-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven. Men da tiltalen ble tatt ut viste det seg at 17-åringen «kun» er tiltalt for oppbevaring av «eksplosjonsfarlig stoff», melder NRK.no.

Mislykket detonering og for svak bombe

Statsadvokat Marit Bakkevig er av den formening at 17-åringen hadde til hensikt å detonere bomben i Oslo sentrum, men siden han mislyktes med oppdraget så skal han strafferettslig belønnes med kun «oppbevaring»? Litt sånn, bedre lykke neste gang?

Den samme «lykkeønskningen» kan 17-åringen få med seg når det gjelder selve bomben. For den var visstnok ikke laget «godt nok». Eller som NRK sier «Det hersket lenge tvil om hvor kraftig den hjemmelagde, bombelignende gjenstanden egentlig var.» Bombelignende gjenstand, altså, som dertil ikke var kraftig nok. Til hva da, kan en spørre? Til ikke å drepe (mange) nok? Ifølge tiltalen bestod bomben blant annet av lightergass og splinter, i form av biter fra et nettinggjerde, så det er vel rimelig å anta at den hadde et potensielt skadeomfang.

Aktor Bakkevig forteller at nettopp en rekonstruksjon av bomben var en medvirkende årsak til at 17-åringen ikke ble tiltalt etter terrorparagrafen.

– Man gjennomførte en rekonstruksjon, som man antok var likt dette han hadde med seg. Det er påtalemyndighetens syn at denne enheten i seg selv ikke var så eksplosiv og farlig på egen hånd, som det som forutsettes i straffelovens 142, forklarer statsadvokat Marit Bakkevig.

Straffelovens § 142 omfatter «Ulovlig befatning med farlig materiale mv.» og sorterer under kap. 18 «Terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger». I hovedsak her er det snakk om «eksplosivt eller radioaktivt materiale, biologiske eller kjemiske våpen eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning» som da 17-åringens bombe ikke kvalifiserer til ifølge Bakkevig, men det er kanskje mer uforståelig at ikke § 138 tas i bruk. Her heter det at «Med fengsel inntil 21 år straffes den som sender inn, anbringer, avfyrer eller detonerer et sprenglegeme eller en annen potensielt dødbringende anordning på, i eller mot et offentlig sted, et statlig eller offentlig anlegg, et offentlig infrastrukturanlegg eller et offentlig transportsystem, med forsett om å volde tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp, eiendom eller miljø.» Men denne overses kanskje nettopp fordi 17-åringen mislyktes i å detonere bomben, samtidig med at bomben antas ikke å ha skadeomfang nok? Er det bare i mine ører dette skurrer?

Uforsiktig omgang eller planlagt handling

Når tiltalen går på oppbevaring av eksplosjonsfarlig stoff er vi kanskje over i kap. 20 som handler om «Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet» og til § 188:

Uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som fremstiller, tilvirker, bruker, behandler eller oppbevarer skytevåpen, ammunisjon, sprengstoff eller et annet eksplosjonsfarlig stoff på en uforsiktig måte som er egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

Bakkevig mener derimot at de kan føre bevis for at 17-åringen ville ha detonert bomben og det på en måte som var egnet til å volde fare for andre, så da spørs det om «uforsiktig omgang» dekker hendelsen.

17-åringens forsvarer, Javeed Shah, mener på sin side at gutten bare var «nysgjerrig», altså typisk «guttestreker», men selv ikke han har fått tak i hvorfor tiltalte hadde bomben med seg i Oslo sentrum og ei heller hva det var med hans oppførsel som fikk en parkeringsvakt til å reagere på hans atferd, og som avdekket – og etter all sannsynlighet avverget – hendelsen.

– Han er veldig uklar i sine egne uttalelser rund dette. Som nevnt tidligere er det en 17 år gammel gutt, som har vært nysgjerrig på ting og tang. På spørsmål om hva som var hensikten, er det vanskelig for ham å svare. Jeg greier selv ikke å forstå at han havnet i den situasjonen, forteller Shah til NRK.

Men vi får vite at 17-åringen er glad for ikke å bli tiltalt etter terrorparagrafen. En skikkelig «glad-sak» med andre ord, men det spørs om det tjener samfunnssikkerheten.