Et skyggesamfunn vokser frem

- Vi klarer ikke dette, sier grensepolitisjefen i Sverige om alle de tusen som skal transporteres ut av Sverige etter avslag på asylsøknad. Derfor vil Sveriges skyggesamfunn, eller underverden, øke i tiden fremover.

Grensepolitisjefen Patrick Engström beskriver et systemsammenbrudd. Det er verken ressurser eller effektiv lovgivning til å kunne håndtere de mange tusen som skal transporteres ut av Sverige etter asylavslag. Siden migrasjonskrisen seilte opp for fullt i 2015, har 63 947 asylanter fått avslag. 31 901 asylsøkere med avslag har forlatt Sverige frivillig i noenlunde samme periode.

17 000 skal nå utvises av politiet. 12 000 av dem er gått under jorden eller har forlatt Sverige til et annet europeisk land. Oppgaven med å finne dem, er så godt som uoverkommelig. Mange har oppgitt feil identitet da de søkte, atter andre vil hjemlandene ikke ta imot. Situasjonen er mildt sagt uhyre ressurskrevende, ifølge grensepolitisjefen. De klarer i dag knapt mer enn 3 000, maksimum 4 000 i året.

Det vil ta 15 – 20 år i dagens tempo å utvise alle dem som har fått og kommer til å få avslag. Grensepolitisjefen snakker om behov for flere plasser for lukket forvaring. Vi må sette folk tidligere i forvaring, før de får stukket seg unna.

50 000 nye avslag vil havne på politiets bord «snart», heter det. Til dette sier grensepolitisjefen Engström dette:

– Givet förutsättningarna, som de ser ut nu, så är det naturligtvis så att vi kommer inte kunna verkställa så många ärenden under den tid som vi har på oss.

Et nytt Sverige vokser frem, et Sverige Audun Lysbakken omtalte som «et lys i Europa» da vi andre med forskrekkelse så at Europas grenser ble overrent av migranter og Sverige tok i mot over 160 000 bare i 2015.

Som Viktor Orban sa det ganske nylig i en tale, der han siterte Henry Kissingers kommentar til hva Merkel og co lot skje i 2015:

«I dag kan vi observere en særlig sjelden historisk situasjon, en region som ikke forsvarer sine ytre grenser, men åpner dem. Vi har ikke sett noe liknende på tusener av år.»