Islam

-Vil vi fortsatt ha et kristent Europa?

-Det er det opp til Europa å bestemme, sier Ungarns president, Viktor Orban, i en historisk tale.

Orban sier at det er opp til ungarerne å bestemme om man vil har et kristent Ungarn. Ingen andre. Han nevner knapt «konkurrenten», islam.

Hjelpe dem der de er

Orban slår fast følgende (7 min ut i talen): Vi må hjelpe migrantene der de er. Vi hjelper ikke deres land eller løser deres problem ved å bringe dem og deres egne problem hit.

Orban har lest et essay om europeisk politikk og funnet et par setninger som han mener traff spikeren på hodet:

«Noen politikere er som dårlige hesteryttere. De er så opptatt av å holde seg fast i sadelen, at det er umulig for dem å vie oppmerksomhet til hvilken retning de tar.»

– Ser vi på dagens Europa ser det akkurat slik ut, sier Orban til applaus fra salen.

Orban peker på jødene og kvinnene i Europa som tapere dersom migrasjonen fortsetter innpå kontinentet.

Tabu

Orbanpeker også på de nye og økende spenningene mellom ulike europeiske land. Konflikten er mellom «de migrasjons-aksepterende landene» (anført av Tyskland), og de landene «som ikke er migrasjons-aksepterende» (anført av Ungarn, Polen og andre østeuropeiske land».

«Å si dette i dag er tabu i europeisk politikk.»

Det er her tabuet er: de migrasjons-aksepterende landene som tar imot migranter fra ikke-kristne kulturer. Og det er dette som avgjør hovedspørsmålet for talen: Vil vi fortsatt ha et kristent Europa?

-Den historiske utfordringen for europeiske ledere er å få til et samarbeid mellom disse to gruppene av europeiske land. Hvis ikke kan Europa ende med sterkere spenninger og et fatalt brudd i den politiske historien til Europa.

Historisk feiltrinn ved yttergrensene til Europa

Orban sier rett ut hva Merkel og co ikke vil høre: Dere har mistet kontroll på grensene deres. Dere har overlatt skjebnen til landene deres til en moderne migrasjonsæra. Dere har valgt en helt ny retning på utviklingen.

Vi gjorde ikke det. Vi fulgte den gamle loven, som i politikken lyder slik: et land uten grenser, er som et egg uten skall.

Orban siterer Henry Kissinger: «I dag kan vi observere en særlig sjelden historisk situasjon, en region som ikke forsvarer sine ytre grenser, men åpner dem. Vi har ikke sett noe liknende på tusener av år.»

Slik snakker en av Europas fremste politikere.

Og gullkornene fortsetter i de i underkant totalt 20 minuttene på den kristne konferansen.