Innsparket

Begrenset innvandring er ikke rasisme

Ønsket om begrenset innvandring prøves kontinuerlig å bli definert som rasisme, spesielt fra de såkalte antirasistene. Der i gården er det umulig å ha flere tanker i hodet samtidig, de ser ikke engang den åpenbare koblingen mellom æreskultur og ikke-vestlig innvandring.

Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.

Antallet innvandrere økte med 26 400. Innvandrere fra Afrika og Asia sto for hele 93 prosent av denne veksten. I Oslo er innvandrerandelen nå på 33 prosent.

I dag skriver antirasistene Rune B. Steen og Shoaib Sultan følgende (Dagbladet):

«Dessverre er det et problem at angivelig kvinnekamp noen ganger blir et skalkeskjul for eller virkemiddel til et annet formål, nemlig kamp mot innvandring.» (…) «HRS er kanskje den fremste aktøren som i sin tid ga inntrykk av å vokse ut av en oppriktig kamp for kvinners rettigheter, men som i økende grad har framstått som en mer rendyrket innvandringsfiendtlig aktør.»

Det er for så vidt ikke noen ny tolkning fra Antirasistisk senter, men blir den mer riktig av å bli fremsatt gang på gang? For alt henger sammen med alt. Hvis HRS ønsker å begrense ikke-vestlig innvandring er det nettopp for kvinnekampens sak. Ser ikke RBS og SS den innlysende linken mellom æreskultur og ikke-vestlig innvandring fra Midtøsten og Afrika?

LES OGSÅ: Antirasistenes iver etter å beskytte islam har bidratt til å holde muslimske jenter og kvinner nede, hevder Jeanette, og kaller det «nyrasisme».

Den norske befolkningen er blitt flasket opp med postmoderne professorers falske virkelighetsbeskrivelser, som for eksempel når professor Victor Norman fikk seg til å si at «Norge bør ta i mot hundre tusen flyktninger» fordi det er lønnsomt. Eller når Thomas Hylland Eriksens i sin tid hevdet: «Innvandring er godt og nødvendig for samfunnet. Det er økonomisk lønnsomt både for mottagere og avsendere, og det gjør norskheten større og viktigere». Eller da religionsviter Torkel Brekke uttalte til Klassekampen (tror det var i 2008) noe slikt som at ”islamistisk terrorisme er utdatert, og vil nok være borte om 10 år».

Dette gjør det noe med nordmenns tillit til ekspertene, og pressen som ukritisk har videreformidlet slike analyser som virkelighet.

Vi kan ikke lengre stole på våre ledere og ekspertuttalelser. Fortielsen og mørkleggingen av innvandringens negative konsekvenser har gjort noe med nordmenn og selvsagt på HRS, som i alle år har satt søkelyset på nettopp de svært uheldige konsekvensene. Folk blir rett og slett forbannet, inkludert Hege Storhaug og undertegnede. Innimellom mister vi besinnelsen, fordi den utskiftingen av befolkningen som finner sted i Norge er voldsom og truer fremtiden til fremtidige generasjoner, hvis vi ikke tar tak i det.

Negative holdninger til innvandringen er noe som bygger seg opp over tid. Ikke på grunn av innvandrerne i seg selv, de er mennesker på godt og vondt, men på grunn av systemene. Politikken. Økte negative holdninger til innvandringen kan blant annet RBS og SS takke seg selv for når de tilsynelatende jobber for en god sak, men ender opp med å hevde at en økende del av befolkningen kan oppfattes som innvandrerfiendtlig. Vel, undertegnede er i utgangspunktet ikke mot innvandring, men alt med måte hva og i kontrollerte former. Skal det være så vanskelig å forstå?

For å sette ting litt i perspektiv. I 2016 fikk 28 personer av 10 901 asylsøkere oppholdstillatelse i Japan. 99 prosent fikk avslag. Ytterligere 97 personer fikk midlertidig opphold på grunnlag av humanitære hensyn. I 2015 var det 27 personer ut av 7 586 søkere som fikk oppholdstillatelse. Utenlandske arbeidstakere uten relevant kompetanse eller ferdigheter får under ingen omstendigheter oppholdstillatelse Japan. Er det rasistisk?

Det er avhengig av øyet som ser. Istedenfor å bruke masse ressurser på integrering er Japan en av de største giverne til FNs UNCHR. Den bidro med 164 726 114 dollar i 2016, noe som gjør Japan til den fjerde største giveren i verden. I RBS og SS ulogiske verden må det oppfattes som rasisme?

I Sverige, med en befolkning på om lag 10 millioner, kostet innvandringen 19,4 milliarder kroner bare i 2016. Mon tro hvor mange mennesker den summen kunne hjulpet de som lever i den ytterste nød?

Paradokset er følgende: Den svenske eliten innbiller seg at de er en humanitær stormakt når de bruker mange milliarder kroner hvert år på noen få innvandrere i Sverige, istedenfor å kanalisere pengene via for eksempel UNCHR, for å hjelpe de rundt 60 millioner menneskene på flukt, samtidig som de tvinger sin egen befolkning til å støtte prosjektet ved å undertrykke, dehumanisere, og rasistforklare store deler av den svenske befolkningen. Er det human innvandringspolitikk RBS og SS?

Etter lange politiske diskusjoner måtte Angela Merkel forleden gi tapt. Nå blir det et årlig tak på antall innvandrere for å sikre bedre integrering, ellers hadde ikke Merkel fått til en samarbeidsavtale mellom CDU og søsterpartiet CSU. Det årlige taket, som for øvrig skapte mer diskusjon om hva det skulle hete enn om antallet, er satt til 200 000 personer netto – inklusive familiegjenforeninger til dem som allerede bor i Tyskland. Det tilsier om lag 0,2 prosent av Tysklands befolkning på i underkant av 83 millioner. Er det rasistisk politikk?

I Frankrike blir nå asylmottak flyttet til Niger og Tsjad i løpet av få uker for å forhindre økonomiske migranter å komme til Frankrike. Macrons asylsentre skal gi bedre informasjon til ekte flyktninger. I tillegg ønsker han å sende ut økonomiske migranter «på en mye strengere måte». Er det rasistisk politikk, eller helt nødvendig?

Jo før jo bedre, sa nestor Carl I. Hagen: Nei takk til båtflyktninger. «De må umiddelbart skysses tilbake over Middelhavet. Så må Europa være villig til å finansiere leire i Libya og eventuelt andre land på motsatt side av Middelhavet». Og selvsagt etablere asylmottak i nærområdene. Er det rasistisk politikk, eller rett og slett nødvendig?

Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa. Det misliker de «gode selskap», som ikke er fullt så gode likevel hvis vi tenker oss om. Alt tyder på at smart innvandringspolitikk handler om å få mest mulig ut av hver krone og samtidig ta hensyn til befolkningen. Syns RBS og SS at det er rasistisk å redusere innvandringen fra kulturer som har tilpasningsproblemer i Norge, som også skaper problemer for ”egne” jenter og kvinner, og slik sett kunne prioritere dem som allerede er her? Denne prioriteringen kan gå hånd i hånd med å kanalisere mer penger via for eksempel UNCHR. Er det innvandrerfiendtlig?

Har Ap lært leksen, følger de med i tiden? Jeg tviler. Nå når Stortinget har åpnet handler det om å åpne opp, blant annet ved å myke opp politikken for asylbarna. Det kan føre til å belønne økonomiske migranter som forsøker å misbruke det generøse asylsystemet, og det er en gulrot til foreldre på andre siden av kloden for å sende barna ut på en livsfarlig ferd. I sin tid strammet Stoltenberg inn etter en voldsom økning i ankomstene av enslige mindreårige. Like etter innstramningen stupte tallene for antallet enslige mindreårige. Nå skal døren åpnes opp igjen. Synes virkelig antirasistene at det er god innvandringspolitikk?

Det er ikke underlig hvilke politiske vinder som blåser over hele Europa.