Vold og overgrep

Asylsøkere voldtok 13-åringer, skylder på kulturforskjeller

To unge asylsøkere fra Nord-Afrika voldtok to jenter på 13 år. De har erkjent delvis straffeskyld, men skylder på "kulturforskjeller". Straffen de unge mennene kan få er derimot latterlige lave. Her burde heller Norge sette en standard som virkelig ville virke avskrekkende.

To 13 år gamle jenter ble lokket inn i et hus i Grimstad og voldtatt tidligere i år.

To asylsøkere fra Nord-Afrika, som på gjerningstidspunktet var 17 og 19 år gamle, er tiltalt i saken. Saken gikk for Aust-Agder tingrett denne uken, og da erkjente de to delvis straffskyld, melder Agderposten.

Nordafrikanerne risikerer strenge straffer om de blir funnet skyldig, da 19-åringen er tiltalt for to voldtekter av jenter under 14 år, mens 17-åringen er tiltalt for en voldtekt. I straffeloven heter det for voldtekt av barn under 14 år (§ 299):

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) har seksuell omgang med barn under 14 år,

b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller

c) foretar kvalifisert seksuell omgang med barn under 14 år.

Videre heter det (§ 300) at minstestraffen for voldtekt til samleie av barn under 14 år er fra 3 til 15 år dersom voldtekten (etter § 299) omfatter at penis eller gjenstand er ført inn i jenta.

Kulturforskjeller

De to 13 år gamle jentene, med etnisk norsk bakgrunn, stilte ikke i retten siden de er så unge. Via dommeravhør som ble avspilt i retten forklarte jentene at de kom i kontakt med asylsøkerne via Snapchat.

– De maste så fælt om at vi måtte komme, fortalte de to 13-åringene.

19-åringen hevdet i retten at han ikke kjente til seksuell lavalder og at den var 16 år i Norge. Han skyldte på «kulturforskjeller». Ifølge hans forklaring er det ingen som snakker om seksuell lavalder i landet han kommer fra, så slik sett ante han ikke hva det er. I hans hjemland er all seksuell aktivitet forbeholdt ekteskapet, men også der kan jenter «debutere seksuelt» i 13-årsalderen, da de kan være gift så unge, forklarte 19-åringen. Men i Norge oppdaget han «plutselig at ting var helt annerledes».

17-åringen på sin side hevdet han ikke visste at jenta han hadde seksuell omgang med var under 16 år.

Påstand om straff

I sin prosedyre la aktor, statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, ned påstand om fengsel i fire og et halvt år for 19-åringen, mens hun for 17-åringen ba om to års ungdomsstraff.

Det heter at ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

Men det spørs om såpass kort fengselstraff for to voldtekter og ungdomsstraff for en voldtekt av barn under 14 år vil virke spesielt avskrekkende og om det vil veie opp for «kulturforskjellene». Hvorfor 17-åringen skal få ungdomsstraff kan det også stilles spørsmål ved, da sakens karakter burde bety én ting: Avslag på asylsøknaden, varig utvisning fra Norge og soning i utlandet.

Men saken vitner også om et annet problem: Mange kommuner plasser asylsøkere sammen i en eller annen bolig der de bor alene med relativ liten oppfølging. Disse husstandene kan lett bli en forsamlingsplass for unge, med de utfordringer det kan medføre. En slik praksis er sikkert økonomisk besparende for kommunen, men for samfunnet, og særlig unge jenter, kan det være «en tikkende bombe». For kulturforskjeller skal en ikke kimse av, og det bør heller aldri legges til grunn som noen form for strafferabatt. Vi må gjøre motsatt: Sette en beinhard standard, og slutte å tro at dette er (unge) menn som ikke forstår. De forstår det de vil og må forstå, særlig når det gjelder muligheter for opphold.