Arbeid og utdanning

Rektor kan ikke sikre ansatte og elevers sikkerhet, ber om akutthjelp

Stovner-rektor Terje Wold innrømmer at ingen tiltak har stoppet volden på skolen. Han frykter at både elever og lærere kan bli skadet. Rektoren har henvendt seg til utdanningsetaten i Oslo kommune og bedt om akutthjelp.

Vi visste alle at det bare var et tidsspørsmål før såkalte «utsatte skoler» ikke lenger klarte å skjule problemene de står overfor. Eller kanskje det er slik at skoleledelsen begynner å innse at det faktisk er deres ansvar å trygge de ansatte og elevenes skolehverdag – og at det er et ansvar de ikke klarer å overholde?

Stovner-rektor Terje Wold er fortvilet. Skolen plages med vold, slåsskamper, generell uro, manglende respekt og aggressiv stemning. Rektoren mener at skolens ledelse ikke kan garantere for verken de ansattes eller elevenes sikkerhet, melder Dagsavisen.

Nylige hendelser, blant annet en slåsskamp som fikk tre politipatruljer til skolen og en hendelse der en en elev truet en medelev med øks og brekkjern, fikk skolen til å innkalle til et hasteallmøte. Her tok flere til tårene over det de ble fortalt.

Rektor Wold forteller til avisen at han har holdt Utdanningsetaten i Oslo kommune løpende orientert om alvorlige hendelser ved skolen. Men skolen har enten ikke fått den nødvendige bistand fra etaten eller så har situasjonen ved skolen ytterligere eskalert. For nylig vurderte Wold situasjonen som så prekær at han skriftlig ba om at etaten iverksetter strakstiltak.

«- Jeg opplevde rett og slett at dersom ikke noe noe blegjort raskt, kunne situasjonen ved skolen komme ut av kontroll. Dette er bakgrunnen for at jeg så tydelig har bedt om hjelp,» sier Wold til Dagsavisen.

Territoriell konflikter

På spørsmål om hva konfliktene ved skolen skyldes, svarer rektor Wold unnvikende. Men han påpeker at i samtaler med politiet har det fremkommet at det kan handle om «territorielle konflikter» mellom grupper av ungdommer.

En av elevene ved skolen forteller at en nylig slåsskamp var et oppgjør mellom Haugenstua versus Stovner.

Det er jo også en måte å beskrive gjengkonflikter og -oppgjør på, men det mest interessante, altså hvem disse gjengene består av og hva oppgjørene egentlig består av, sier historien selvsagt ingenting om. Men vi vet at dette er innvandrertette områder, så da kan jo enhver av oss tenke sitt. Vi skal bare ikke snakke høyt om det.

På et tverrfaglig krisemøte i utdanningsetaten med blant annet politi, pedagogisk-psykologisk tjeneste, hovedverneombud og læringsmiljøteam, ble det fra Stovner skole understreket at situasjonen er «alvorlig, uholdbar og ikke av forbigående art.» Da kan vi antakelig trygt slå fast at det er krise.

Da spørs det om de omtalte tiltak vil klare å løse problemene:

  • økt voksentetthet
  • fysiske begrensninger ved inn- og utganger
  • mer ressurser for oppfølging av uønskede hendelser

Man fristes til å spørre, gitt problemene som er skissert, hva med litt god gammeldags disiplin som også får konsekvenser hvis reglene brytes? Det er kanskje det språket disse ungdommene forstår, men vi skal satse på at problemungdommen en dag vil lære seg å respektere et system basert på å snakke om problemene uten å ta tak i de samme problemene?

Pene omgivelser

Stovner ligger i Groruddalen, som har gått gjennom et såkalt områdeløfte i mangemillion-klassen. Som informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, fortalte i NRK-debatt like før Stortingsvalget, besøkte HRS Groruddalen sent i august i år. Vi ble mektig imponert over hvor flott boligmassen fremstod og de vel så flotte uteområdene, og dertil beliggende tett på vakre Oslo-marka. Det er slike forhold, inkludert idrettsanlegg, som også ungdom på Mortensrud ønsker seg. Det skal visstnok forebygge vold og kriminalitetsutviklingen. I nevnte debatt kunne Storhaug nettopp peke på flotte Groruddalen, som tross alle tilførte ressurser sliter med akkurat samme problemer som eksempelvis Mortensrud.

Det handler altså om befolkningsutskiftning, og dermed kulturutskiftning også.