Aktuelt

PST: Terrorangrepene blir stadig flere

PSTs oppdaterte informasjon om antallet terrorangrep i Europa tilsier ikke at terrorfaren i Norge vil bli nedjustert.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fortsetter fokuset på terror, og viser stadig mer åpenhet om situasjonen.

PST har kommet til at det var ni terrorangrep i Europa i 2014. Året etter var det ytterligere seks, altså 15. For fjoråret kunne vi legge til seks til, tilsammen 21 angrep.

Benedicte Bjørnland, sjef i PST, sier til VG at de får stadig større utfordringer med å avklare europeiske terrornettverks bånd til Norge. Utfordringene handler ikke minst om det store omfanget.

Det var i juni i år at PST for første gang kom med oppsiktsvekkende informasjon om terrorsituasjonen i Norge. PST fortalte da at de i løpet av april og mai gjennomført en hemmelig nasjonal etterretningsoperasjon som avdekket en rekke islamister i Norge, inkludert våpen som automatgevær og håndvåpen. Dette var personer som tidligere hadde gått under radaren hos dem.

PSTs neste offentlige trusselvurdering kommer i januar 2018.