Islam

Hvordan kunne dere, NRK?

NRK har med "humor" såkalt "faktasjekket" om hijaben er kvinneundertrykkende. Det er så vulgært og så langt fra den brutale virkeligheten mange jenter og kvinner lever under, at man blir helt satt ut. Det er knytteneveslag på knytteneveslag midt i magen på ethvert menneske som har utviklet en passe porsjon empati, parallelt som man har noe grunnleggende fakta i bunn.

Tore Sagen og hans mannskap har i programmet Satirisk tatt for seg hijab. NRK har nemlig mottatt over 6 000 klager etter å ha brukt den hijabkledde Faten Mahdi al-Hussaini som programleder før stortingsvalget. Folk har selvsagt klaget fordi de med belegg mener spredning av hijab er med på å frata jenter og kvinner frihet i det offentlige rommet. Innslaget på Satiriks kan presenteres slik:

-Vi skal ta en faktasjekk: motstanderne av hijab mener hijab er kvinneundertrykkende, mens tilhengerne mener noe annet, forteller Sagen.

Sagen viser til innlegg i Aftenposten, ført i pennen av en ung muslimsk kvinne/jente:

Sagen har hentet inn «fakta»: det er ikke i hijabens høyborg, Pakistan, det er mest voldtekt, kan Sagen fortelle oss.

-Likevel er det mange som fortsatt mener at hijab er frihetsberøvende og undertrykkende, kommenterer Sagen.

Konklusjonen er:

Prinsesser og dronninger

La meg kun nevne noen forhold som er relevante:

  1. NRK forteller oss altså at utbredelsen av voldtekt finner man i statistikk for anmeldelser. Vel, jeg kan fortelle at om jeg hadde blitt voldtatt i Pakistan, så hadde jeg aldri anmeldt overgrepet. Da måtte jeg jo kunne bevise overgrepet, og hvis ikke jeg klarer det, ender jeg selv i kasjotten: Da har jeg hatt sex utenfor ekteskap. (For ikke å snakke om faren for å bli voldtatt på politistasjonen.) Slik er forholdene i så godt som hele den islamdominerte verden. Dessuten, som kvinne bør du også av hensyn til potensialet for å bli æresdrept av dine egne, tie om overgrepet. Dette gjelder også i Norge: du risikerer å bli utstøtt av dine egne om du forteller om voldtekt.
  2. Jo mer tildekking av kvinner, dess mer seksuell trakassering av henne i det offentlige rommet. En kjensgjerning også påpekt av den franskiranske antropologen Chahdott Djavann.
  3. Voldtekt i ekteskapet er ikke tema i den islamdominerte verden, og heller ikke nedfelt i straffeloven. Dette synet har vandret inn til Norge. Som politi i Oslo har sagt det til oss: Vi må få formidlet til gifte muslimske kvinner at det ikke er greit at de tvinges til sex.
  4. Tankene går til skjønnhetstyranniet i et land som Pakistan, der jenter kan oppleve å bli tvangsslanket for ekteskapsinngåelse, og der jeg aldri har opplevd flere kvinner bruke skjønnhetssalong. Det var faktisk i Pakistan jeg ble kjent med slike salonger (90-tallet). Det er big buisness. Kvinnens verdi (blant dem med greie bankkontoer) er ikke minst rangert etter skjønnhet.
  5. Tankene går videre til alle jentebarna som hver dag giftes bort til voksne menn. Og voldtas. Og voldtas.
  6. Tankene går til de mange unge muslimske kvinnene jeg gjennom 25 år har møtt i Norge, og som har blitt giftet bort arrangert. Og voldtatt. Og voldtatt. Inntil de klarte å flykte.
  7. Tankene går til alle kvinnene jeg har snakket med i Pakistan som har fortalt om hvordan det er å oppleve at man ikke er noe annet enn «en toalettskål han tømmer seg i».
  8. Tankene går til jenter og kvinner i Europas gettoer der politi og annen myndighet er jaget ut. De er så godt som like sårbare og hjelpeløse som «søstrene» i deres opprinnelsesland.
  9. Tankene går til alle muslimske jenter som misbrukes seksuelt innad i familie og storfamilie, og også andre personer som står dem nær, som i Punjab.  Jeg har møtt en del av dem også. Og jeg har skrevet om dette mang en gang, som her i danske Jyllands-Posten i 2010.

Slik  kunne jeg fortsatt. Hvorfor NRK holder på slik, tror jeg har dette enkle svaret: NRK ble utfordret av folket gjennom alle hijab-klagene. Nå svares det tilbake. NRK skal ha oss til å tie og finne oss i at hijaben «er kommet for å bli» – og for å bli langt flere.

Adjø solidaritet.