Vold og overgrep

Fuck Osloskolen: HVER DAG utsettes 3 lærere for GROV vold og trusler!

Det ble rapportert nesten 2 000 tilfeller av vold mot lærere i Oslo i fjor. 900 av dem var «svært alvorlige»: spark, slag med gjenstander, trusler med kniv og biting. Volden øker år for år. Hva skjer?

Man fristes å si: Velkommen til den flerkulturelle skolen. For det kommer tydelig frem i Dagsavisens viktige reportasje at det er ved innvandrertette skoler man ser den økende volden – både mot elever og lærere.

Voldshistorikk

Kilder forteller om «mange elever» med en «voldshistorikk» både fra tidligere skole og fra politi.

-Problemet er bare at vi ofte ikke vet hvem de er før det smeller, sier en annen (kilde).

Aina Skjefstad Andersen er leder i Utdanningsforbundet Oslo. Hun bekrefter at mange lærere er redde på jobb.

– Jeg forventer at både skoleledelsen og Utdanningsetaten i Oslo kommune tar dette på det største alvor og møter den enkelte lærers behov for støtte. Lærere skal informeres om elever som kan være til fare for seg selv eller andre. Denne informasjonsplikten følger av Arbeidsmiljøloven og er rektors ansvar å etterleve. Dersom lærere opplever at så ikke skjer, vil vi gjerne at de tar kontakt.

– Det er uakseptabelt at folk skal føle frykt på sin egen arbeidsplass, sier Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet. Det er ikke uakseptabelt, det er sykt. Det er et tydelig tegn på et samfunn på vei i en farlig nedoverbakke, der respekt for autoriteter er visket ut. 

Respekten for læreren er på sterk retur i Oslo. Hva sier det om fremtiden?

Vold rapporteres ikke videre

Derfor blir vi heller ikke overrasket over at alvorlige hendelser ikke rapporteres til Arbeidstilsynet. Skoleledelser prøver å dysse ned problematikken ved egen skole, sies det.

Dagsavisen summerer reportasjeserien opp slik:

* Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet.

* Lærere har fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem.

* I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

* Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet. Et klart lovbrudd, mener professor emeritus Henning Jakhelln.

* Forsker Børge Skåland ved HiOA, har skrevet doktorgrad om vold mot lærere. Et hovedfunn er at lærere som opplever vold ofte føler seg sviktet og isolert. Flere føler seg direkte motarbeidet av skoleledelsen når de vil anmelde forholdet til politiet.

Kanskje undervise i vold og konsekvenser? Som i gamle dager: Tavle og kritt.