Innsparket

EU gir etter for grensekontroll

Kravet om mer fleksibel grensekontroll internt i Europa, ser ut til å få gjennomslag i EU.

Ifølge Berlingske er det flere ting som tyder på at EU vil gi etter for en rekke lands krav, herunder Norge, om forlenget grensekontroll.

En rekke land har krevd og lansert et forslag om mer nye og mer fleksible regler på området.

I prinsippet vil nå EU tillate medlemslandene, inkludert land i Schengen-samarbeidet, å ha grensekontroll i opp til hele fem år hvis omstendighetene er oppfylt. Det generelle bildet er derimot en grensekontroll i opp til tre år hvis det kan begrunnes med et alvorlig sikkerhetsproblem, slik som terrortrussel.

EU-kommisjonen behandler saken onsdag, men en rekke hindringer gjenstår. For mens EU uten særlige hindringer hastebehandlet en omfordeling av migranter, så heter det nå at grenskontrollforslaget skal gjennom en rekke godkjennelsesprosedyrer som kan tilsi endringer.

Uansett forventes det at EU må godta mer fleksible ordninger enn i dag. Det handler ikke minst om at tunge aktører som Tyskland og Frankrike ønsker mer fleksibel grensekontroll.

Berlingske.dk