Anbefalt

Apropos splittelse

Den anerkjente demografen, professor Poul Christian Matthiessen, advarer nok en gang om befolkningsveksten på det afrikanske kontinentet og hvilke konsekvenser den vil få for Europa hvis den politiske ledelsen ikke nå sørger for å revidere FNs foreldede flyktningskonvensjon.

– Europas politikere står ved en skillevei. Hvis de stadig vil adlyde de internasjonale konvensjoner og fortsette den nåværende innvandringspolitikk, kommer man til å oppleve en endring av befolkningens sammensetning, som kan medføre en voldsom økonomisk, sosial og kulturell oppsplittelse, skriver den anerkjente danske demografen og professoren Poul Christian Matthiessen i Berlingske.

I januar 2015 var han en av tre fremtredende demografer, de to andre var den britiske professoren David Coleman og nederlandske Dick van de Kaa, om at den historisk høye tilstrømningen til Europa bare ville være «et skvulp» i forhold til hva som kan komme i fremtiden. Alle tre oppfordret EU til å gå foran for å få revidert FNs utdaterte Flyktningkonvensjon fra 1951 og opplyste om at et voksende antall innvandrere med en annen kultur og religion vil kunne utgjøre en trussel mot europeiske verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling mellom kjønn og oppbakning til rettsstatenes fundament.

Matthiessen skriver videre:

Det var måske på tide at underkaste den nuværende FN Flygtningekonvention fra 1951 og dens praktisering et grundigt eftersyn med henblik på at lade den afspejle den aktuelle situation og ikke forholdene for 60-70 år siden. Konventionen giver i princippet enhver person fra ethvert land i verden ret til at melde sig som asylansøger og få behandlet sin ansøgning. Den gældende Flygtningekonvention har slet ikke kunnet tage hensyn til de store forandringer, som er indtruffet, siden den blev etableret. Her tænkes på den stærke globale befolkningstilvækst og den hastige udvikling i transport- og kommunikationsteknologien.

Les hele i Berlingske.