Aktuelt

Moskéleder og medlem i IRN-styret innrømmer underslag og bedrageri

Generalsekretær ved en moské på Fjell i Drammen og styremedlem i Islamsk Råd Norge (IRN) er tatt for underslag og bedrageri. Som kasserer i Drammen og Omegn tros- og livssynsforum har han overført penger til sin private konto. I tillegg har han forsøkt å svindle NAV og lure til seg lån med falsk selvangivelse. I går tilsto han på de fleste punkter.

Det var i sommer at den bedragerisiktede ble oppdaget. Saken gjaldt da at vedkommende hadde forsøkt å svindle til seg 150.000 kroner fra NAV samt forsøkt å få utbetalt banklån ved en forfalsket selvangivelse.

På dette tidspunktet satt han både som moskéleder på Fjell i Drammen og som medlem av styret i Islamsk Råd Norge (IRN). Da Drammens Tidende omtalte saken, fikk det sogneprest og leder av Drammen og omegns tros- og livssynsforum (DOTL) til å reagere. For den bedragerisiktede mannen var nemlig også kasserer i DOTL.

Under rettssaken i går i Drammen tingrett kom det frem at vedkommende er siktet for et nytt punkt: underslag av offentlige midler til DOTL, som er del av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), på til sammen 245.000 kroner.  DOTL får via STL årlige tilskudd fra Kulturdepartementet øremerket lokalt dialogarbeid. I DOTL har mannen hatt ulike verv siden oppstart for ti år siden.

– Det føles som et skikkelig mageplask, og er veldig vanskelig, sier sogneprest i Fjell menighet og leder av DOTL, Ivar Flaten, som var den som oppdaget underslaget, skriver Dagsavisen.

Flaten oppdaget via banken at kassereren hadde tatt ut store summer til privat bruk. Fra han tiltrådte som kasserer i fjor skal han flere ganger ha overført mellom 5.000 og 10.000 kroner til egen konto. Det største uttaket var på 60.000 kroner. Flaten sier det er alvorlig på to plan, misbruk av DOTLs penger og et stort tillitsbrudd.

Mehtab Afsar og IRN sto for «bestyrket tillit» til den bedragerisiktede ifølge sognepresten og lederen av DOTL

Etter at Drammens Tidende omtalte saken i sommer, og før underslaget var kjent, trakk han seg vervene både i moskeen på Fjell og styret i IRN. Det fikk for øvrig IRN til å slette all informasjon om vedkommende, uten noen forklaring, melder Dagsavisen.

IRNs generalsekretær Mehtab Afsar sier at de kun har kjennskap til denne saken gjennom media. De viser til at siden han har trukket seg fra IRN er dette en privatsak «som han håndterer selv».

DOTL-leder Flaten, som både er overrasket og rystet over at noe slikt kunne skje, viser til at det var «en fjær i hatten for oss lokalt da han ble valgt inn i Islamsk Råds styre. Og med på å bestyrke tilliten vi hadde til ham, når andre også viste ham så stor tillit».

Aktor Temina Sharif la ned påstand om sju måneders fengsel for bedrageri og underslag, mens forsvareren argumenterte med at erkjennelsen av straffskyld og at han har betalt tilbake størsteparten av beløpet burde telle formildende. Sharif på sin side mente det bør være straffeskjerpende at underslagene startet idet han tiltråde som kasserer og vedvarte til rett for rettssaken. Så er jo spørsmålet om sju måneder virker avskrekkende for bedrageri og underslag.

Dom i saken er forventet neste uke.