Kriminalitet

Kriminelle utlendinger i Norge

DEL 3: Politiet pågriper en rekke kriminelle utlendinger, men vi snakker bare om toppen av isfjellet. Noen får de uttransportert, andre saker blir henlagt eller ligger på vent. Man tror knapt hva man leser fra politiets egne dokument.

Vi fortsetter å publisere saker fra det usminkede nyhetsbrevet til politigruppen på Grønland.

Det avdekkes en rekke kriminelle utlendinger i Norge – men etter all sannsynlighet bare en forsvinnende liten andel av dem som faktisk er her.

Albaner tatt med 55 kilo marihuana

I denne saken fremkommer at tidlig i vår hadde politiet en rekke oppdrag på Torshov i Oslo, et område som politiet betegner som «et sted hvor personer som bedriver lyssky virksomhet ofte får styre fritt.»

Politiet registrerte noe «spesiell trafikk» fra en av bygårdene av det de betegner som «interessante personer». En av leilighetene, i første etasje, hadde også ett av vinduene vidåpent, til tross for minusgrader og snøstorm. En av narkotikahundene markerte også ved døren til leiligheten.

Ingen åpnet da politiet ringte på, så politiet tok seg inn under mistanke om narkotika. Inne i den mørke leiligheten fant de en albaner. Ett av rommene var låst med hengelås. Også her tok politiet seg inn. Her fant de seks fulle ekser med marihuana, senere målt til 55 kilo. Verdien på gata i Oslo ble anslått til i overkant av 10 millioner kroner. I tillegg fant de 265.000 kroner i kontanter gjemt i leiligheten.

Albaneren forklarte til politiet at en mann, som han kun visste fornavnet på, bodde i nærheten og hentet stoff fra tid til annen.

I avhør fortalte (den navngitte) albaneren at han hadde fått beskjed om å oppholde seg i leiligheten med låst dør og ikke lukke opp for noen. Han skulle få 50 euro (i underkant av 500 kroner) per dag, helt til gjelden hans var nedbetalt i Albania.

Eieren av leiligheten, «Muhammad», ble innkalt til vitneavhør over en uke etterpå. «Muhammad» fortalte at han leide ut leiligheten til «en mann». Men han hadde ingen ytterligere opplysninger om denne «mannen».

Politiet hadde derimot ikke kapasitet til å foreta etterforskningsskritt for å avklare hovedmann/menn eller andre ledd i saken. Og det til tross for et beslag til en verdi til over 10 millioner og hundretusener i kontanter.

Det som antakelig er en liten fisk i dette bildet, albaneren, har fra første dag sittet i varetekt, dog uten restriksjoner (som brev- og besøksforbud, kontroll og adgang til aviser og medier). De store fiskene stevner antakelig som før.

Falsk asylsøker pågrepet med ekte pass

I slutten av juni i år fulgte politiet med på en kjent kriminell på Grønland i Oslo, som var sammen med to andre personer. Samtlige ble stoppet og kontrollert.

En av disse var i besittelse av et originalt pass fra Iran. I tillegg hadde han på seg 35.000 kroner i kontanter, som ble beslaglagt av politiet. Passet lå sammen med et asylsøkerbevis – i et helt annet navn, og da som borger av Irak.

Vedkommende hadde altså søkt asyl i falskt navn og med feil nasjonalitet. Iraneren forklarte i avhør at han jobbet svart i Norge. For dette fikk han et forelegg på 25.000 kroner.

Iraneren skal uttransporteres. Men saken viser med all tydelighet hvor liten kontroll vi har med hvem som er i Norge. Kommer noen å påstår at de heter Donald Duck og er fra Andeby i f.eks. Afghanistan, så utstedes asylsøkerbevis – og vips har vi «skapt» denne personen.

Hasjleverandør fra Bangladesh og marokkanske selgere

Politiet har ved flere anledninger, og fra ulikt hold, fått opplysninger om en mann fra Bangladesh som leverer mye hasj til gateselgere på Grønland i Oslo. I april fulgte politiet etter et par som tidligere er observert mens de handlet narkotika i Oslo sentrum. Dette paret førte politiet til hasjleverandøren fra Bangladesh.

Politiet fulgte med på mannen en stund på Grønland og observerte at han leverte narkotika til flere personer. Da de pågrep han var han i besittelse av hasj og penger. Han ble sendt i varetekt, og skal nå være på Trandum i påvente av å bli uttransportert.

Grønland har også over tid  vært plaget av kriminelle nordafrikanere, noe som innledet et samarbeid med politigruppen Trygge Grønland og Politiets utlendingsenhet. Denne innsatsen skal ha gitt resultater, da Grønland nå begynnes å tømmes for marokkanske gateselgere som uttransporteres. Dette skal ha spart Oslo politidistrikt for millioner av kroner i straffesaksutgifter.

Likevel gjenstår en rekke svært aktive marokkanske narkotikaselgere på Grønland. Men i Norge skal vi som kjent helst ikke internere, eller «fengsle» som medier gjerne vil omtale det som, personer som er her ulovlig, og det selv om de er kriminelle.

Nigeriansk kokainselger

Da politiet tidligere i år jobbet opp mot et vestafrikansk miljø på Torshov kom de over en nigerianer som solgte kokain til en ung norsk mann. Kjøperen hadde endog med seg et spedbarn i vogn.

Det viste seg at nigerianeren har vært etterlyst i Norge siden 2012.

For kokainsalget og heleri av noen tusen kroner ble han dømt til «hele» 24 dager ubetinget fengsel.

Men så til det fullstendige håpløse: Nå er nigerianeren på ny etterlyst for forkynning av tiltalen fra 2012 (!).

«Svenske» multikriminelle tatt tilhold i Oslo

Som vi har kommentert en rekke ganger vil problemer i Sverige raskt bli problemer i Norge. Politiet har den siste tiden vært plaget av to «svenske» (bildene forteller at deres foreldre ikke har vært «svenske» så lenge) multikriminelle som bedriver salg av narkotika og annen kriminalitet på Grønland. De opererer også med en rekke identiteter i politiets datasystem.

Den ene av disse er i Sverige dømt for grove brudd på våpenloven, salg av narkotika, bæring av kniv, fyllekjøring, narkotikasmugling, mishandling og vold.

Den andre er i Sverige dømt for en rekke brudd på narkotikalovgivningen, bæring av kniv, en rekke ran, frihetsberøvelse, fyllekjøring og vinningsforbrytelser.

Etter at de slo seg ned i Oslo har de pådratt seg en rekke saker, men sakene er enten henlagt eller «støver ned». 

Utvist rømling pågrepet

Etter en grov narkotikasak på Ensjø i Oslo i fjor vår, måtte en nordafrikaner i fengsel – som han rømte fra i desember samme år. I vår oppdaget politiet at han spaserte rundt på Grønland, hvor han ble pågrepet.

Vedkommende har vært i Norge siden 2000. Det mest oppsiktsvekkende er at da han i fjor fikk endelig utvisningsvedtak så satt han på åpen soning (!). Først nå skal han uttransporteres.

Så gjenstår det å se hvor lang tid det tar før de samme er tilbake. Politiet har åpenbart mange nok å ta av – og i tillegg, som flere av våre politikilder har kommentert ved en rekke anledninger: Rekrutteringen er endeløs.