Politikk

FrP vil sende ikke-vestlige til Oslo vest?

Oslo deles i to, med ikke-vestlige i øst og nordmenn og vestlige innvandrere i vest. Men dagens førstesideoppslag i Aftenposten hadde lagt ord i munnen på Frps Mazyar Kershvari: Det ble hevdet at FrP vil løse problemet ved at vestkanten i Oslo skal ta imot flere innvandrere. Bare tøv, sier Keshvari.  

Aftenposten på nettet i går kveld og i dagens papirutgave:

Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann for Frp, krever at Oslos vestkant må ta imot flere innvandrere.

– Når man tar imot flere enn samfunnet kan absorbere, blir det problemer. Vi ser hvor vi er på vei. Dette er ikke bagateller, sier Keshvari.

Ikke FrP-politikk i det hele tatt

Innvandringspolitisk talsperson i Frp og leder i Oslo Frp, Mazyar Keshveri, sier at Aftenposten har lagt ord i munnen hans.

HRS publiserte tidligere i dag en sak om dette, og stusset over løsningen til Frp. Den visste seg da også å være feil.

Keshvari har en helt annen fortelling til rights.no, som også er i tråd med partiets tidligere fremviste politikk på området:

-Vår politikk er permanent innvandringsstopp av ikke-vestlige til Oslo og Norge. Vi vil avvikle asylinstituttet, og opprette leire i nærområdene. Derfra kan vi gjennom FN-systemet hente kanskje 800 flyktninger ett år, 1 000 et annet år. De skal da bosettes sprett og der der myndighetene mener de har best forutsetninger for reellt å bli integrerte. Først når de kan finansiere eget livsopphold selv, skal de fritt kunne få velge bosted.

Keshvari understreker følgende:

-Innvandrere, særlig ikke-vestlige, ligger dårligst an på alle målbare barometre. Dette skyldes et helt feil system, der man premieres med rause velferdsordninger når man står utenfor arbeidsmarkedet. Dessuten ønsker mange ikke å bli en del av fellesskapet og majoritetskulturen.

-En bløff

Keshvari mener resultatene av innvandringspolitikken siste tiårene nå bør være åpenbare for enhver:

-Illusjonen om integrering er knust. At integreringen skulle «gå seg til», er ikke annet enn en bløff. Det viser ikke minst sysselsettingsstatistikker, og også rapportene til Brochmann-utvalgene (2015 og 2017). Det har dessuten kommet så mange ikke-vestlige siste tiårene at kultur og religion har flyttet med folk. Derfor får vi ikke til en absorpsjon, sier han til rights.no.

I samme artikkel i Aftenposten er lederen for bydelsutvalget på Stovner, Rashid Nawaz (Ap), intervjuet. Stovner er som kjent en bydel med høy ikke-vestlig andel. Nordmenn utgjør nå omlag 45 prosent av befolkningen i Stovner. Det er altså Ap, her ved Nawaz, som vil sende ikke-vestlige til vestkanten i Oslo, ikke FrP, slik det fremkom i artikkelen:

– Vi har tatt imot vår del av kvoten. Nå må vi åpne de vestlige bydelene. Kommunen må kjøpe flere boliger og bygge flere boliger i Oslos vestlige bydeler.

Som kjent kjøper Oslo kommune aktivt opp boliger på beste Oslo vest, som gjøres om til kommunale boliger.

Aftenposten har nå rettet opp feilen.