Innsparket

Faktisk.no treffer ikke

Faktasjekkerne er ikke interessert i venstrepressens systematiske underrapportering av de negative konsekvensene av spesielt den ikke-vestlige innvandringen. De gjør seg dermed irrelevant.

I mediestudiers nye bok «Mistroen mot medier«, ble det lagt frem resultater fra SOM-undersøkelsen. Den viser at svenskenes tillit til journalister er på et bunnivå når det gjelder rapportering om innvandringens konsekvenser. Blant annet oppgir 54 prosent av de som svarte at de helt eller delvis er enige i påstanden om at «svenske medier ikke forteller sannheten om samfunnsproblem knyttet til innvandringen.»

Det er ikke stort bedre i Norge. Sann mine ord, påstanden trenger ikke utbroderes, men kan gjerne faktasjekkes!

Den årlige medieundersøkelsen, signert Frank Aarebrot, viser år etter år at norske journalister omfavner de røde partiene, og da ikke bare Ap, men også SV, MdG og Rødt. Men tro ikke at de samme journalistene mener at dette påvirker deres profesjonelle rolle! Å nei du, de er nøytrale og objektive helt inn til beinet. For oss brukere av mediene er det en kjensgjerning at journalister over flere tiår har undergravd sin egen troverdighet.

Det tiende punktet i de presseetiske reglene går ut på «at man ikke skal fremheve personers etniske opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, yrke, politiske tilhørighet, religiøse bakgrunn eller seksuelle legning om det mangler betydning i sammenhengen, som kan skape mistenkeliggjøring.» Det kan være en delforklaring for å vegre seg for innvandringspolitikken, men hvorfor journalister fortsetter å underrapportere de negative følgene ved den ikke-vestlige innvandringen stikker nok dypere enn som så. Den ballen lar jeg ligge nå.

Det hadde vært betimelig hvis faktasjekkerne prioriterte saker som er knyttet til påstanden om at pressen opptrer som fake-news i innvandringsspørsmål. Slik er det ikke per dags dato.

Faktisk.no utgir seg for å være en ideell organisasjon med en uavhengig redaksjon, for å faktasjekke samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge. Av en eller annen grunn er riksavisene utelatt for slik sjekk. MSM er forskånet fra å bli satt under lupen.

Faktisk.no, som er et samarbeid mellom mediebedriftene VG, Dagbladet, NRK og TV 2, har kun noen få saker som de setter et kritisk søkelys på. En rask skanning av alle sakene til faktisk.no siden oppstart viser at redaksjonen publisert totalt 161 saker. Av disse er kun fem saker innvandringsrelatert.

  • Om kontantstøttens virkninger på innvandrere.
  • Id-feiringen knyttet til slaget ved Badr. (Hege Storhaug, HRS)
  • Bosettingen har vært rekordhøy i løpet av Solbergs regjeringstid.
  • Stadig flere kvinner bruker niqab i Norge. (Hege Storhaug, HRS)
  • En del eldre i Oslo har klaget på at hjemme hjelpere bruker niqab. (Carl I. Hagen)

Det er registrert et case fra NRK: «Barn båret frem på forskjellig tid, men fra egg befruktet i samme prøverørsbehandling med samme sæddonor betraktes som tvillinger.» og en sak fra TV 2: «Top Gear tatt i 244 km/t – politiet henlegger saken.» VG og Dagbladet slipper helt unna granskning.

Hvorfor faktasjekkes ikke VG, Dagbladet, NRK og TV 2 som undertegnede mener over tid har bevisst (ubevisst?) feilinformert befolkningen i innvandringsspørsmål? Særlig når det er så polariserte fronter i innvandringsdebatten og temaet opptar mange i befolkningen.

Det er mange kommentarer, artikler og kronikker i nevnte aviser som burde sees nærmere på. For eksempel: Asylsøkere med skjeggvekst og høyt hårfeste blir ofte omtalt som barn i riksavisene. Eller hva med alle oppslagene om at Norge er helt avhengig av innvandringen? At innvandring er økonomisk vinn-vinn. Eller hva med alle de gangene vi er blitt fortalt om at asylsøkere flest har utdannelse? At høy innvandring ikke utgjør noen trussel mot velferdsstaten eller lokalbefolkningen, eller mot de sosiale sikkerhetssystemene. Eller hva med den systematisk villedende kampanjen vi er vært vitne til om at migrantene som ankommer Europa fra Nord-Afrika over Middelhavet er flyktninger? Det er for øvrig et hav av andre eksempler.

Faktisk.no bruker etter undertegnedes syn isteden ressurser på en rekke uvesentligheter, og ikke minst er de svært så opptatt av Human Rights Service (HRS). Som når Rita Karlsen omtalte skattemoralen til eks-statsminister Gro Harlem Brundtland – en historie som i seg selv krever en grundigere faktasjekk av hva som egentlig skjedde, da nettopp Brundtland som nullskatteyter har vært omtalt av flere riksdekkende medier. Men nei, HRS skal stå med svarte-Per. Men det viser vel bare hvilken maktfaktor HRS er blitt, selv om det er neppe intensjonen til faktisk.no. Hvorfor tenker vi slik?

Faktisk.no har en jobb å gjøre hvis de ikke ønsker å bli dratt med ned i dass sammen med resten av pressen som har feilinformert befolkningen i innvandringsspørsmål.