Politikk (nyhetssøk)

Ap bryter valgloven?

I et samrøre mellom Arbeiderpartiet og Høgskolen i Sørøst-Norge var Hadia Tajik i går på foredragsturne. På samme sted og på samme tid kunne man forhåndsstemme.

I går holdt nestleder i Ap og leder i Stortingets justiskomité to foredrag på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), først i Bø og deretter i Porsgrunn. Foredraget handlet om «Hadia Tajiks tanker om ekstremisme og radikalisering».

Det er bare ett problem – og det er at samtidig med at Tajik var på besøk på HSN så foregikk det forhåndsstemming. Det kan i så fall være brudd på valgloven.

I for eksempel § 8-5 pkt.1 (kap.8 handler om forhåndsstemmegivningen) heter det:

(1) Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmeavgivningen foregår.

Foredrag og valgkamp

I HSN studiested Porsgrunn hadde det seg slik at kommunens valgbil var tilstede slik at man kunne avgi forhåndsstemme. Fra Porsgrunn gikk det ut følgende «gladmelding» om foredraget og valgbilen «Valborg»:

 

Det ble raskt fanget opp av noen av de tilstedeværende, som postet følgende – dertil til det som ble oppfattet som et «politisk foredrag»:

Nå skal rett være rett, for i Porsgrunn skulle valgbilen forlate området kl. 13:00 og Hadia Tajik skulle starte kl. 13:15. Men, ifølge kilder ved HSN, kom Tajik litt tidligere, og dermed var valgbilen og hun tilstede samtidig.

Så til studiestedet Bø. Her hadde de rigget et eget rom inne på skolen, som åpnet kl. 10:00, altså samtidig med Tajiks foredrag (som var fra kl. 10:00-11:00).

HRS har prøvd å få noen fra HSN studiested Bø i tale, men Servicetorget vet ikke hvem som var ansvarlig for opplegget, og viserektor Nils Christian Bogen har ikke vært tilgjengelig på telefon.

Ikke minst har vi prøvd å få svar på hvem som sto bak arrangementet.

Arrangør

Det kan synes som om det er noe uenighet om hvem som sto som arrangør, men instituttleder Trond Waage i Porsgrunn forteller at HSN over tid har arbeidet med å finne egnede foredragsholdere fra ulike forskermiljøer og andre miljøer. Han viser til at de har prøvd å få noen fra Stortingets justiskomité til å komme å holde foredrag om ekstremisme og radikalisering. De er derfor storfornøyd med å ha fått tak i Hadia Tajik, og han avviser blankt at det hadde noe med valgkampen å gjøre. Han vet heller ikke hvem som «tilfeldigvis» la til rette for at man kunne forhåndsstemme samtidig med Tajiks besøk.

På spørsmål om hvem som tok initiativet til invitasjonen av Hadia Tajik, sier han først HSN, og deretter viser han konkret til rektoratet.

Men at det var HSN på eget initiativ, og helt tilfeldig på slutten av en hektisk valgkamp, synes ikke alle enige i.

I alle fall har Telemark Ap «påtatt» seg å være arrangør:


Vi registrerer nå at saken er på NRK, idet FrP har klaget inn saken som brudd på valgloven. Men NRKs fokus er på Porsgrunn. De burde kanskje kaste seg rundt og dra til Bø.