Aktuelt

Alle skal ned?

Jonas Gahr Støre påstår at regjeringen fører en politikk som øker forskjellene i Norge. Men den politikken er det heller Ap som står for - og den koster.

«Frp/Høyre-regjeringen må ta et stort ansvar for at forskjellene har økt fordi den ikke har en politikk mot økte forskjeller.»

Den uttalelsen kan bli plassert under kategorien «fake-news». Renspikka løgn, fordi den forteller ikke noe om grunnene til økte forskjeller.

Det handler ikke om skattelettelser til de rikeste, men en vedvarende innvandring av personer som felleskapet skal finansiere. Og det er jo som kjent en politikk Ap bare vil ha mer av! Det vil bare gi flere fattige – og økte forskjeller.

En streng innvandrings- og integreringspolitikk er det viktigste våpenet mot økte forskjeller. Med andre ord er Frps restriktive innvandringspolitikk en garanti mot økte forskjeller.

Det er omtrent 100 000 barn som lever i fattigdom i Norge. Barnefattigdommen har tredoblet seg siden 2001.

SSB-tall viser at innvandrere er overrepresentert i fattigdomsstatistikken. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i lavinnteksgruppen.

Høy innvandring gir økte forskjeller, og det kan ha store konsekvenser for vår velferd, selvsagt.

Ifølge Fafos forskningsprosjekt «Den nordiske modellen mot 2030», er det en negativ utvikling i nordiske landene blant innvandreres deltakelse i arbeidslivet.

«Hvis utviklingen fortsetter som i de nordiske landene med dårligst resultater, vil sysselsettingsgraden og ulikheten i 2030 være omtrent som i Frankrike i dag. Den nordiske modellen kan forvitre og nordiske særtrekk svekkes.»

Pyttpytt. Det kan virke som Jonas Gahr Støre ikke bryr seg nevneverdig at Norge er i en nedadgående spiral hvor ulikhetene vokser fordi det er store innvandrergrupper som lever segregerte liv i varig utenforskap.

Konsekvensene av stor innvandring, vedvarende høy innvandring, vil skape økt ulikhet når det gjelder inntekt, levekår og sysselsetting. I tillegg kommer risiko for verdikonflikter og kulturelle motsetninger.

Støre ønsker å øke skattene for å utjevne forskjellene mellom ikke-vestlige innvandrere og nordmenn. Det spørs om det hjelper?

Brochmann-utvalget: «Økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig konsekvens av økt flyktninginnvandring, selv med økt satsing på utdanning og arbeidsrettede tiltak.»

Så, Siv Jensen har ordene i behold. For høy innvandring vil gjøre det svært vanskelig å fortsatt ha lave forskjeller for borgerne i Norge. Hvis da ikke Støre & co helst vil at alle skal bli like fattige? Alle skal ned?