Islam

Muslimsk borgervern i Tyskland

I blant annet byen Mönchengladbach i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen har en gruppe muslimer gått sammen for å etablere det politiet oppfatter som et muslimsk borgervern. Gruppen "Germanys Muslims" ønsker å beskytte sine trosfeller mot det de mener er et økende islamhat i Tyskland.

Gruppen «Germanys Muslims 1438» dukket nylig opp på Facebook, ifølge den tyske avisen Welt.

Med sine svarte skinnjakker og en logo, ikke ulikt MC-klubben Hells Angel, med hvit skrift på svart bunn, vises en hevet pekefinger og tallet 713. Ifølge tysk politi skal den hevede pekefingeren symbolisere noe slikt som «Vår tro er et vitnesbyrd om at det finnes bare en Gud, Allah». Tallet 1438 skal være det inneværende året etter den muslimske tidsregningen, som starter med Muhammeds vandring fra Mekka til Medina i 622. Tallet 713 tolkes til å bety en forkortelse for Germany Muslims (GM) etter bokstavenes rekkefølge i alfabetet (7 og 13).

Gruppen beskriver seg selv på Facebook som en organisasjon som skal fremme fredelig sameksistens mellom muslimer og ikke-muslimer i Tyskland, med målsetting å bryte ned alle fordommer samt å «respektere alle religioner».  I tillegg påpekes det at de ikke sympatiserer med IS og er motstandere av all tvang, både i religion og i ekteskap.

Men selv om gruppen prøver å fremstille seg som en organisasjon som skal beskytte sine «brødre og søstre» mot muslimhat, blir de av tysk politi oppfattet som en borgerverngruppe.

Borgerverngrupper

Utviklingen er alt annet enn betryggende. Nå har det rundt omkring i Europa, også Norge, vært diverse forsøk på å etablere ulike borgerverngrupper, uten at noen av disse har fått noe legitimt fotfeste. En slik gruppe skal nylig være forsøkt etablert i Groruddalen i Oslo etter en rekke voldshendelser og åpenlys narkotikaomsetning i området, ett initiativ som norsk politi anser som uønsket.

Et annet eksempel er Odins soldater, som skal ha sitt utspring i Finland (Soldiers of Odin), med målsetting å beskytte borgerne mot økt kriminalitet og utrygghet som følge av høy innvandring. Nettopp at Odins soldater regnes for å være innvandringskritisk, eller kanskje tenderer mot fremmedfiendtlig, har gjort det relativt enkelt å snu ryggen til et slikt «borgervernalternativ».

Samtidig argumenteres det for at slike borgerverngrupper langt på vei er det samme som det veletablerte initiativet Natteravnene, som på sin side er en politisk og religiøs nøytral privat organisasjon, som først og fremst retter seg mot ungdommer i det offentlige rom i betydning av at voksne er tilstede.

Men mens Natteravnene, ofte bestående av foreldre med ungdommer selv i aktuelt nabolag, i de fleste tilfeller synes å ha et godt samarbeid med lokalt politi, så har ikke politiet uttalt seg like positivt om borgerverngrupper. For selv om noen mener at slike grupper kan bidra til økt trygghet ved at de er synlig i gatebildet på kveld- og natterstid, mener politiet at denne form for grupper utgjør et trussel mot det voldsmonopolet som politiet både legitimt og legalt representerer.

På samme måte møtes det muslimske borgervernalternativet i Tyskland. Politiet sier de ikke vil akseptere selvtekt og har overfor grunnleggeren av gruppen påpekt at maktmonopolet ligger hos staten, rapporterer Welt. En av medlemmene i gruppen blir av politiet omtalt som en bråkmaker og en salafist. Gruppen skal videre ha etablert undergrupper i byene Münster og Stuttgart, etter initiativ av samme mann som i Mönchengladbach.

Tysk politi sier at de ikke har noen bevis for at denne grupperingen utgjør noen fare, men de holder dem likevel under oppsikt.