Æresdrap og æresrelatert vold

16-åring døde etter å ha blitt banket opp

En 16 år gammel gutt som ble banket opp på Holmlia for over seks uker siden, døde tirsdag av skadene. Gutten skal ha blitt banket opp fordi han hadde "feil kjæreste". Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) sier til rights.no at det skal utvises nulltoleranse overfor slik kriminalitet. Amundsen mener det råere kriminalitetsbildet henger sammen med rask økning i innvandrerbefolkningen.

I en pressemelding fra politiet i Oslo heter det at en gutt (16) døde tirsdag 25. juli etter «voldshendelse på Holmlia». Politiet forteller at det var mandag 12. juni de mottok melding om at en gutt på 16 år var blitt innlagt ved barneintensiven på Rikshospitalet som følge av en voldshendelse nær Holmlia skole.

Seksjon for Etterforskning av alvorlige voldssaker (tidligere Voldsavsnittet, Oslo politidistrikt) er ansvarlige for etterforskningen, og meddeler med dette at gutten døde tirsdag 25. juli, ca. klokken 22.10.

Tirsdag 13. juni 2017 ble en person på 18 år pågrepet, og siktet for forholdet. Vedkommende sitter fortsatt i varetekt.

Siktede er norsk statsborger. Det samme gjelder fornærmede.

Opplysninger fremkommet under etterforskningen, tilsier at fornærmede og siktede kjente hverandre fra tidligere.

Politiet begjærte obduksjon av avdøde. Denne ble gjennomført i går.

De fleste medier har nå saken på topp, men ingen antyder noen motiv for «voldshendelsen», som altså endte med at gutten døde.

HRS er tidligere blitt tipset om saken, også om motiv.

Drept på grunn av feil kjæreste?

Ifølge våre kilder, der det også påpekes at «dette vet alle på Holmlia», ble den 16-årige gutten banket opp fordi han hadde «feil kjæreste».

18-åringen som banket opp 16-åringen skal ha en familierelasjon til denne jenta. 

Etter at 16-åringen ble banket opp utenfor Holmlia skole den 12. juni har han ligget i kunstig koma frem til hans tragiske død for to dager siden.

Ifølge VG mener politiet at det er «for tidlig å si noe om motiv. Vi har etterforsket saken en stund og skaffet oss et bilde, men avhører fremdeles vitner i saken og kan derfor ikke konkludere.»

Politiet hevder videre at de «ikke går ut med navn av hensyn til de pårørende». Det er en merkelig avgjørelse i lys av at 16-åringen har ligget i koma i over seks uker, at den antatte gjerningsmannen ble pågrepet dagen etter voldsutøvelsen, den 13. juni, og at gutten døde for to dager siden.

Kondolanse

Den drepte 16-åringen var medlem av Holmlia sportsklubb, og på deres Facebookside kan vi lese deres kondolanse:

Det er bare ufattelig at en 16-åring i Norge kan ha blitt frarøvet livet fordi han hadde «feil kjæreste». Hvis det medfører riktighet at motivet for å ha banket livet av gutten er knyttet til hvem han var kjæreste med, må det norske samfunnet vise at vi ikke ikke under noen omstendigheter godtar et slikt reaksjonsmønster.

En slik utvikling må stoppes øyeblikkelig. 

Justisministeren: Nulltoleranse

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) bekrefter endring i kriminalitetsbildet over hele Europa

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) sier på telefon fra sin sommerresidens at en slik voldshendelse bare bekrefter at det fortsatt er behov for forsterket innsats fra politiets side.

Han understreker at det skal utvises nulltoleranse overfor denne type kriminalitet.

Amundsen påpeker at han uttaler seg på generelt grunnlag og ikke knyttet til den særskilte hendelsen med 16-åringen, som han ikke kan bekrefte eller avkrefte identiteten til. Amundsen kjenner heller ikke til motivet for hendelsen.

På spørsmål om hvordan justisministeren tolker at en 16-åring har blitt slått ihjel av en 18-åring, sett i lys av alle de rapporter som forteller om mindre kriminalitet i hovedstaden, sier Amundsen at kriminalitetsbildet har endret seg.

– Kriminalitetsbildet er i endring. Det ser vi i de fleste større byer i Europa. Mer kriminalitet, og til dels råere kriminalitet.

Hvorfor tror du det er i endring?

– Det synes å ha en direkte sammenheng med en raskt økende innvandrerbefolkning, svarer Amundsen.

Han legger til at det ikke står på politiets innsats i Norge:

– Politiet tar dette på største alvor. Målsettingen er at en slik kriminalitetsspiral skal stoppes i en tidlig fase. Derfor fortsetter vi med forsterket innsats.