Terrorisme og ekstremisme

Sverige frykter mer terror fra avviste asylsøkere

I 2015 tok 162 000 asylsøkere seg til Sverige. Ved årsskiftet 2017 regnet myndighetene med at 12 500 avviste asylsøkere har gått under jorden. Tallet forventes "å øke kraftig de nærmeste årene", heter det. Sikkerhetstjenesten (Säpo) frykter at avviste asylsøkere som har gått under jorden kan begå terror. Det var nettopp det som skjedde i Stockholm i april i år: En avvist asylsøker drepte fem personer ved bruk av lastebil. Säpo fikk i fjor hele 739 bekymringsmeldinger fra Migartionsverket om asylanter som utgjør en sikkerhetsrisiko.

Sverige fremstår som et eneste blålys, skrev vi denne helgen. Drap, voldtekter (som ikke etterforskes), et politi på knærne, eksplosjon i antall av voldelige islamister, og over 100 hjemvendte jihadister fra Syria og Irak.

Meldt bekymring over 1000 ganger

Men det stopper ikke her. Som kjent var terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan utvist fra Sverige (asylsøker). Han gikk derfor under jorden. Som illegal i Sverige drepte han fem i Drottninggatan 7. april i år med en lastebil, i tillegg til de flerfoldige som ble kvestet for livet. Akilov er langt fra den eneste avviste asylsøkeren som går under jorden og som utgjør en terrortrussel mot befolkningen i Sverige.

Det grusomste synet møtte oss 7. april i Stockholm. Myndighetene har ikke kontroll. Det er forståelig. Alle piler peker i retning av at flere angrep kommer.

Siden i fjor har det som er Utlendingsdirektoratet i Sverige, Migrationsverket, rapportert 739 (20016) og 353 (mai 2017) tilfeller av det som kalles «sikkerhetsproblem» til Säpo.

På sin side har Säpo i 19 tilfeller i år motsatt seg oppholdstillatelser. Dette er personer som utgjør en sikkerhetstrussel, men som myndighetene etter konvensjoner mener de ikke kan sende tilbake til hjemlandet grunnet fare for forfølgelse og tortur.

«Vi kan ikke garantere at noe ikke skjer», sier Säpolederen Anders Thornberg.

Ja, det forstår vi, og det er egentlig en krystallklar formulering som gjelder for hele Vest-Europa: Vi (dere) har ikke kontroll. Vi (borgere) er de potensielle ofrene.

Ved årsskiftet var antallet avviste asylsøkere som har gått under jorden på 12 500 personer. Om dette er asylsøkere som har kommet de par siste årene, fremkommer ikke av artikkelen. Mest sannsynlig er det akkurat det.

I Norge vet vi ikke hvor mange som ikke kan tvangsreturneres fordi de har gått under jorden. Vi har heller ikke anslag over hvor mange av dem som kom i rekordåret 2015 som har «forsvunnet», så vidt meg bekjent.

Potenciella terrorister söks bland gömda