Bli HRS-venn

Praktisk melding til HRS-venner

Overfører du penger til HRS' arbeid? Les dette. Det kan være viktig for deg.

Som kjent er HRS’ popularitet bare økende, hvilke også innebærer at mange av dere uoppfordret gir økonomiske bidrag til vårt arbeid. Det er fantastisk og vi er svært takknemlige, så tusen takk!

Vi registrerer alle slike bidrag, smått og stort, og tildeler dere et HRS-venn nummer. Men for å få kontakt med dere er vi avhengig av adresse, eller aller helst e-postadresse (hvis du har) da dette letter kontakten betydelig.

For dere som betaler via bank har vi stort sett adressen, men ikke alltid. Hvert år driver vi detektivarbeid, gjerne i samarbeid med banken, men vi finner ikke ut av alle. Vi bruker også å etterlyse, via initialer og innbetalingsdato(er) på rights.no, og noen ganger har vi lykkes med å få kontakt. Likevel er det noen som har overført penger til oss, noen i årevis, uten at å ha hørt fra oss. Derfor, har du overført penger til vårt arbeid og ikke hørt fra oss: Vi vet ikke hvem du er. Ta kontakt! Det kan du gjøre via [email protected].

Og hva gjelder bankinnbetalinger: Flere skriver beskjeder til oss som kommer opp på bilaget. Det er bare at vi ikke kan gå inn på tusener av tusener bilag (i bankarkivet må vi åpne ett og ett i pdf). Utfordringen er også at det ikke kommer noen melding fra banksystemet om at det faktisk er beskjed på bilaget.

De som benytter seg av PayPal har vi e-postadresser på, her er det for øvrig også merket om der er noen beskjed til oss. Så er «krisen» Vipps. I rapporten fra Vipps får vi kun opp navnet på avsender, de har ikke lov å oppgi adresse. Flere og flere vippser, mange flere ganger, men vi får ikke takket dere eller gitt annen beskjed. Men også med Vippsrapporten kommer eventuell beskjed fra dere opp. Derfor, hvis dere ønsker kontakt med oss, før opp adresse (helst e-postadresse) og eventuelt fødsel/personnummer (11 siffer).

Sistnevnte henger sammen med at HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6-50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 30.000 per år. Dette krever at vi har ditt fødsel/personnummer (eventuelt organisasjonsnummer). Vi vil vi påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet (du sjekker ligningen for å se om fradraget er kommet med). For å kunne benytte seg av dette fratrekket må vi ha ditt fødsel/personnummer i hende innen utgangen av året det ønskes skattefradrag for. Vår rapporteringsfrist til Skattedirektoratet er i januar (året etter).

Så uansett overføringsmetode til HRS: Ønsker du skattetrekk må vi ha ditt person/fødselsnummer. Du kan også sende dette via e-post til [email protected] (eventuelt i to e-poster av sikkerhetsmessige årsaker) eller per post: HRS, Postboks 8899, Youngstorget, 0028 Oslo.

PS: Vi ligger langt etter med årets registrering, og enda verre: tilbakemeldinger. Ingen har så langt hørt noe fra oss, men vi håper å komme i gang med dette så raskt som mulig.

Så takk igjen! Våre HRS-venners bidrag er viktig for oss og avgjørende for vår videre eksistens, da vår målsetting er å frigjøre oss mest mulig fra offentlige midler. Rett og slett bli en ekte NGO (Non-Governmental Organization, ikke-statlig organisasjon), uavhengig av enhver regjering og deres eventuelle krumspring.