is_barn_bødler

Treåringen går vaklende som et spedbarn.