Aktuelt

Boligmarked for muslimer

Det hevdes at det er så mye diskriminering av muslimer på boligmarkedet, at det er opprettet en egen gruppe for et muslimsk boligmarked.

Det er opprettet en egen Facebook-gruppe for muslimer som skal dekke deres behov på boligmarkedet. Dette er et prosjekt initiert og drevet av Islam Net.

Det heter følgende om den lukkete facebook-gruppen:

Det er ingen hemmelighet at muslimer mer eller mindre diskrimineres på leiemarkedet når det kommer til boliger, særlig om man tilsynelatende er praktiserende muslim.

Denne gruppen er til for at muslimer som trenger å leie bolig, kan poste informasjon om hvor, når og hva slags bolig de trenger. De som vet om eller selv har boliger, og er åpne for muslimske leietagere, kan poste informasjon om sin bolig de ønsker utleid.

Saken er illustrert med et hus fra det såkalte Little-Norway i Pakistan. Eieren bor i Drammen.

At muslimer «mer eller mindre diskrimineres» på boligmarkedet kan kanskje være riktig, da i betydningen at det sikkert ikke er alle som ønsker å ha i hus muslimer som først og fremst er opptatt av å formidle til omverden sin muslimske identitet – for det er vel nettopp det som ligger «om man tilsynelatende er praktiserende muslim». Dette «tilsynelatende» har jeg problemer med å forstå, men «praktiserende muslim» betyr vel at en har klare identitetsmarkører, som hijab, hvite kjortler, halvkorte posebukser el.l., eventuelt at en i offentlighet ber vendt mot Mekka, for hvordan ellers kan vi andre vite at du er muslim?

Tiltaket forteller heller kanskje om et tilbud (igjen) spesialtilpasset muslimer, slik at vi kan sette enda mer fart på bostedssegregasjonen i dette landet? Bo sammen med andre muslimer!, kunne kanskje være et treffende slagord?

Ikke underlig at integrering, i betydning samhandling mellom alle ulike folkegrupper i en nasjon, går trådt nettopp når det kommer til «praktiserende» muslimer. For noe ansvar har de åpenbart ikke selv. Storsamfunnet diskriminerer, er det kjedsommelige mantraet.

Stakkars frihetsorienterte muslimer.