Aktuelt

Vil bytte navn med nummer

En betydelig økning av vold og trusler i fengslene, samt risikoen for hevnangrep etter endt soning, tilsier at ansatte må beskyttes. Derfor bør navn byttes ut med tjenestenummer.

Arbeiderpartiets fraksjon i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag for å bedre ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen. Dette fordi vold og trusler mot ansatte og innsatte i norske fengsler øker.

– I 2013 ble det meldt om rundt 300 episoder. I fjor ble det registrert hele 1048 volds- og trusselepisoder i fengslene, sier Kari Henriksen (Ap) til Dagbladet.

En slik økning av vold og trusler henger sammen med hvem som er de innsatte, selv om man må langt ned i artikkelen for å få det bekreftet:

– Andelen organiserte kriminelle, ofte tilhørende utenlandske gjenger uten tilhørighet til Norge, kan ha lavere terskel for å utøve trusler og vold, sier Henriksen.

Hun viser til Danmark. Der har det vært flere skremmende oppslag om angrep og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og deres pårørende, hvor tidligere innsatte og «torpedoer» har hevnet seg for det de mener ansatte er ansvarlig for.

Innsynsrett

Innsatte i norske fengsler har innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv. Dermed får de adgang til de vurderinger som er gjort for ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og lignende.

Ingen er motstander av en slik innsynsrett, som er et viktig rettssikkerhetsprinsipp, men det åpner også opp for at straffedømte kan hevne seg på personalet hvis dokumentene er signert med navn.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ha, ifølge Henriksen, vært tydelige overfor departementet at de ønsker en ordning med å bytte ut navn med tjenestenummer.

Ifølge Dagbladet ble det høsten 2015 innført en lignende ordning for ansatte i politiet.