Politikk

Slutt med grensekontroller, befaler EU

EU vil ha slutt på de midlertidige grensekontrollene som en rekke land har innført, heriblant Norge. Siste forlengelse er gjennomført, tordner EU, og gir landene seks måneders utfasing.

Norge er ett av i alt fem land i Schengen-området som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av migrantkrisen som startet for fullt i 2015. Foruten Norge, snakker vi Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike. I går ble det for øvrig kjent at Sverige avskaffer identitetssjekk på buss, tog og ferger mellom Danmark og Sverige. Sverige innførte kontrollene mot Danmark i januar i fjor.

For Norge sin del gjelder den midlertidige grensekontrollen til 11. mai.

Denne kontrollen er for samtlige land blitt forlenget i flere omganger, men nå vil EU-kommisjonen ha slutt på ordningen, melder NTB.

Den siste

Dimitris Avramopoulos har pekefingeren klar

Kommisjonens anbefaling, for ikke å si befaling, er at alle de fem landene legger ned kontrollen i løpet av de kommende seks månedene.

– Dette blir den siste forlengelsen. Jeg gjentar: den siste forlengelsen, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

– Det vi foreslår, er en gradvis utfasing av grensekontrollen, samtidig som den ordinære politikontrollen styrkes inne i landene, og spesielt i grenseområdene, sier han.

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland, men da må det legges til at det kun handler om kontroll av ID-papirer. I en nylig samtale med ansatte på danskebåten ble vi fortalt at sikkerhetsspørsmål en rekke ganger har vært tatt opp blant personalet. Det er ingen kontroll med hva personer har med seg ombord på båten. Båter og ferjer er således svært sårbare som terrormål, der avvikling av ID-kontroll ikke vil gjøre situasjonen bedre.

Så langt har Danmark sjekket ferjeankomster fra Tyskland, mens Sverige forsøker å ha kontroll på havner i sør og vest og på Øresundsbroen. Tysklands ansvar ligger langs landegrensa til Østerrike, mens Østerrike igjen kontrollerer landegrensene mot Ungarn og Slovenia.

NTB påpeker at svært få personer stoppes i den norske kontrollen, som gjennomføres på stikkprøvebasis.

Motiv

At grensekontrollen skal erstattes med en styring av den ordinære politikontrollen inne i landene høres tilforlatelig ut, men hvordan det i praksis lar seg gjøre er en annen sak. Som kjent får politiet stadig kjeft fordi de kontrollerer personer på «mistanke», en mistanke som styres av det som gjerne kalles politiblikk. Ikke alle finner det rettferdig at noen kan kontrolleres på et slikt grunnlag. Dessuten er det ingen krav om at vi må ha ID-papirer tilgjengelig inne i landet. I alle fall ikke enda.

Betryggende er det heller ikke at innvandringskommissær Avramopoulos viser til styrket politikontroll i grenseområdene, altså yttergrensene til Europa. Hva menes? Skal det settes inn flere båter og ferjer som skal drive skytteltrafikk til Europa? Så langt har ikke EU vist noen tegn til å ha kontroll med grenseområdene. Tall fra Eurostat viser at EU registrerte i underkant av 1,3 millioner asylsøkere i Europa i fjor Det er bare 7 prosent færre enn i migrantkriseåret 2015 (om lag 1,4 millioner). Europa har dermed registrert i underkant av 2,7 millioner asylsøkere de siste to årene. Mørketallene snakkes det heller ikke så høyt om.

Man kan heller mistenke at EUs motiv for opphør av de midlertidige grensekontrollene er å sikre «bedre fordeling» av allerede ankomne asylsøkere, da relokaliseringsprogram og avtaler fungerer svært dårlig. Dermed har noen land en langt større belastning enn andre.

Man skal i alle fall ha god fantasi for å se trygghetsmotivet i forslaget. Slik sett kunne en jo svare med at Norge måtte oppheve EU-reglene ved å gjeninnføre grensekontrollen ti dager før og under utdelingen av Nobels fredspris til nettopp EU. EU-toppene vet nemlig å sikre seg selv. «Det er jo en skjebnens ironi at når vi endelig får et EU-møte i Norge, så må vi gjøre unntak fra EUs regler,» sa Paal Frisvold, leder av Europabevegelsen til Dagsavisen.

Adlyder?

Regjeringen skal i neste uke ta stilling til om grensekontrollen skal forlenges.

Så kan det være at landene forholder seg til EUs «befaling», men i så fall bør det søkes en garanti fra EU om at sikkerheten ivaretas. Heller enn å legge ned grensekontrollen, bør den forsterkes. Vi går mot sommer, en tid der folkevandringen er størst.

Dessuten fikk vi nettopp «nyheten» om at Regjeringen har besluttet å innføre passkontroll, altså full ID-sjekk av alle, for reisende inn og ut av Schengenområdet. Det var nettopp for å forebygge terrorisme og styrke sikkerheten for borgerne, ifølge justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Så da fikk vi jo bekreftet at selv ikke kontrollen inn og ut av Schengen fungerte slik i alle fall noen av oss trodde.

Sikkerhet er det viktigste for en lands regjering. Det burde være det viktigste også for EU, men der kan det være at høyden på smørbrødene er viktigere.