Politikk

Høyre skreddersyr valgkampanje rettet mot innvandrere

Høyre skal være best i landet på valgkamp, og legger derfor opp til en egen strategi rettet mot innvandrere. Strategidokumentet skal svare på hvordan nå ut til innvandrere - dertil med et tilpasset politisk budskap. Høyre forklarer selv hvorfor: "Disse gruppene er tallrike i de store byene og vil i fremtiden kunne avgjøre valg."

Strategidokumentet, som HRS har fått tilgang til, gir over 12 sider, rikt illustrert med foto av Norges «mangfold», råd og tips om hvordan Høyre best kan nå ut til såkalte flerkulturelle og det fremmes forslag til aktiviteter.

Landets beste

Innledningsvis vises det til at Høyre skal være «landets beste parti på kampanjearbeid og valgkamp.» For å oppnå dette målet, må partiet «forsterke arbeidet overfor nye velgergrupper.»

Nå har Høyre, både som den ledende i denne Regjeringen og som deltaker i Bondevik II-regjeringen, vært en pådriver for en storstilt innvandring til Norge. Mediene døpte nåværende statsminister Erna Solberg for «jern-Erna»da hun var kommunal- og regionalminister (2001-2005), som da hadde ansvaret for innvandringen. Men det forteller mer om medienes innvandringsliberale ståsted enn om Erna. For hun brukte «jernet» på flyktninger (de er jo som kjent en kostbar innvandringsgruppe), mens den øvrige innvandringen fløt tilnærmet fritt.

Høyre har åpenbare problemer med å ta stilling til innvandrings- og integreringsproblematikken. Deres strategi har mer eller mindre vært å tie, selv om en og annen av deres representanter forsiktig har prøvd seg utpå. Men i dagens Regjering kan Høyre skjule seg bak Fremskrittspartiet, der medienes anti-holdninger først og fremst rettes mot innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (nå med settestatsråd Per Sandberg).

Men så har Høyre «oppdaget» at det blitt mange innvandrere i Norge. Det er valgmat for Mons, ikledd en rimelig nøytral tekst:

«Disse gruppene er tallrike i de store byene og vil i fremtiden kunne avgjøre valg. Høyre skal ha gode kampanjer rettet mot nye velgergrupper.»

Så kan det være at Høyre ønsker å være landets beste på valgkamp, men de har tydeligvis ingen ambisjoner om å være landets beste på innvandrings- og integreringspolitikk.

Prioriteringer

I Høyres planer for å nå innvandrere som potensielle velgere, har de prioriterte byer – med tilhørende prioriterte kretser. Det er å anta at dette er kretser med høy innvandrertetthet.

I alt 14 byer er plukket ut (krets i parentes). Disse er Tromsø (Stakkvollfeltet), Bodø (valgfri), Trondheim (Saupstad og Kolstad), Molde (valgfri), Bergen (Krohnborg, Gimle og Slettbakken), Haugesund (Hauge skole og Risøy), Stavanger (Storhaug), Kristiansand (Slettheia, Toppen Øst og Vest), Sandefjord (Breili og Hasle), Drammen (Fjell og Strømsø), Ski (Vevelstadåsen), Fredrikstad (valgfri), Moss (Åvangen og Skredderåsen), Lørenskog (Løken sør og østre, samt Skåreråsen) og Oslo (egen plan). At det finnes en egen plan for Oslo er forståelig, det er som kjent her vi har flest innvandrere.

Seks tiltak er plukket ut:

  1. Husbesøk: Her heter det at 10 prosent av alle husbesøk skal målrettes mot bydeler, områder eller valgkretser med stor innvandrerbefolkning.
  2. «Homeparty»: Et lavterskeltiltak med sosialt tilsnitt, som uformell sofaprat hjemme hos en velger eller hos en Høyre-politiker.
  3. Bedriftsbesøk. Her prioriteres gründere eller bedrifter som eies av innvandrere, med bedrifter med flerkulturelle ansatte «kan også besøkes».
  4. Festivaler og andre arrangementer: Her er det viktig å gjøre seg synlig i ulike minoritetsmiljøer, og en blir oppfordret til å lage en liste over hva som skjer i «din kommune.»
  5. Mangfoldsaften: Her skal det satses på opplæring og bevisstgjøring i lokalforeningen om «viktigheten av hvorfor og hvordan Høyre bør satse på mangfold.»
  6. Brev til førstegangsvelgere: Brevet til alle førstegangsvelgere i kommunen skal signeres Erna Solberg. Det påpekes at «Eksperiment viser at brev gir god effekt og øker valgdeltakelsen.»

Politikk tilpasset innvandrere

Men én ting er å nå ut til innvandrere, en må jo også ha et tilpasset budskap. Her påpeker Høyre at de hviler seg på forskningsstiftelsen Fafo og Regjeringens dialogkonferanse.

Det heter at innvandrere bryr seg om samme saker som andre, men at arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere. Det kan dermed «være en viktig sak å fronte i valgkampen.»

Deretter listes følgende saker opp – som må kunne kalles et vitnesbyrd for Høyres manglende politikk på området:

  • Arbeid (lavere arbeidsledighet, konkurransedyktig næringsliv, lavere skatter og avgifter)
  • Innvandring (integrering)
  • Helse (redusere byråkratiet, kortere helsekøer)
  • Oppvekst (barnehage, skole, høyere utdanning, barnevern)

Så nå er du som Høyre-politiker klar for valgkamp overfor innvandrere i din kommune? Spesielt antar jeg du er sikker på hvordan du skal forklare «viktigheten av hvorfor og hvordan Høyre bør satse på mangfold», ut fra de politiske saker som er listet opp over?

Men du kan kanskje ta det med ro, det kommer mer.

«Råd og tips»

For noen av tiltakene (husbesøk, homeparty etc.) listes opp forslag til fremgangsmåte. Husbesøk er husbesøk, men det påpekes at det er «den mest effektive for å nå ut til flerkulturelle velgere». Og «for å finne hvilke saker de er mest opptatt av» (vår uth.), se punktet over.

Homeparty (eller hjemmefest som vi kanskje ville kalt det på norsk) krever litt mer. Du kan enten invitere 8-15 personer hjem til deg selv eller bli invitert av andre. De andre kan være eksterne eller tillitsvalgte i lokalforeningen som organiserer en kveld. Her kan man også kontakte en lokalpolitiker eller stortingskandidat/stortingsrepresentant som kommer på besøk. Det anbefales lett servering av snacks og drikke.

Viktig er det dessuten å ta bilder for publisering på sosiale medier og interne Høyre-grupper «for inspirasjon». Og for ikke å glemme: «Ta gjerne kontakt med en lokalavis for presseoppslag.»

For bedriftsbesøk må lokalkunnskap tas i bruk for å finne innvandrerne, men også Enhetsregisteret i Brønnøysund er egnet. Her kan man finne bedrifter med «utenlandsklingende navn». I tillegg kan en toppolitiker i fylket med fordel være med på besøket. Ellers er det like viktig med bilder og kontakt med lokalavis.

En må videre sørge for å bli invitert eller invitere seg selv til lokale festivaler. Om en skal ha stand eller ikke, er ikke så viktig. «Det viktigste er fysisk tilstedeværelse og synlighet.» Så er det viktig med kontakt med «kulturelle og/eller etniske organisasjoner». Og Høyre vet veien: «Man kan for eksempel sende en kake eller et kort fra gruppeleder/ordfører på deres høytider eller viktige dager for gratulasjoner.» Uansett: Husk bilder!

Team og utvalg

Høyre har etablert et team i hvert fylke med egne kontaktpersoner, og en med overordnet ansvar i Høyres Hovedorganisasjon. I tillegg er det nedsatt et utvalg, Høyres utvalg for nye velgergrupper, på ti personer, med følgende mål:

«Utvalget skal aktivt sette Høyre i kontakt med innvandrermiljøer for dialog og innspill. Utvalget skal ha et mål om å bidra til bevisstgjøring om og faktisk øke mangfold blant tillitsvalgte og på Høyres valglister i forbindelse med nominasjonsarbeidet.»

Så mens lokalforeningene skal få innvandrere til å stemme Høyre, skal Høyres utvalg for nye velgergrupper også bidra til få flere innvandrere til politisk arbeid i partiet. Slik kan Høyre forsikre oss om at de tar mangfoldet i Norge alvorlig.

Da mangler det bare for Høyre å få på plass en velfungerende innvandrings- og integreringspolitikk.