Islam

Å drepe jøder står høyt på menyen. Nå Danmark

Det har pågått i 1 400 år nå, og det ser ut til å fortsette: Med referanse til profeten Muhammed oppfordrer en imam i Danmark muslimer til å drepe jøder: «Dommedagen kommer ikke før muslimene bekjemper jødene og dreper dem», lyder det fra talestolen i en moské på Nørrebro i København. Det Jødiske Samfund har gått til politianmeldelse. Den danske regjeringen burde kanskje vurdere hva som skal til for å sette kroken på døren for denne typen moskèer?

Det er en god grunn til at et kapittel i Islam. Den 11. landeplage heter «Den evige jøden». Det handler om Muhammeds intense kamp mot enkeltstående jøder (som blant annet ble snikmyrdet) og hele jødiske stammer. Det var maktpåliggende for ham å underlegge seg jødene, både ved regelrette nedslaktninger (av gutter og menn, og slavebinding av jenter og kvinner), og ved tung skatteinnkreving. Muhammeds handlinger den gang står langt fremme i bevisstheten til totalitære krefter i islam (salafister, Brorskapet, jihadister). Det har altså vidtgående konsekvenser inn i vår tid, endog nå i vårt kjære Skandinavia.

Jeg antar at de fleste også husker meget godt terroren mot jøder ved skolen deres i Toulouse. Yngste drepte var et barn på tre år. Bak terroren stod Mohammed Merah.

Gabriel (3), Aryeh (6) og Miryam (8) og deres rabbiner Jonathan (31), far til lille Gabriel. Drept av Muhammeds fotsoldat.

Dan Uzan ble likeledes drept utenfor synagogen i København i 2015. Måneden før ble jøder drept på koshermarked i Paris. Så har vi terroren på Det Jødiske Museum i Brussel. Fire drept. Listen er selvsagt lengre. Jeg føyer bare til at det knapt er en eneste jødisk institusjon i Vest-Europa som ikke har politibeskyttelse, oftest væpnet, inkludert barnehager. Dette faktum burde sjokkere oss hver eneste dag.

Snappet opp videoopptak

Amerikanske Memri snappet opp en video fra tale til imam Mundhir Abdallah i mars i år som ble oversatt. Talen ble fremført i moskeen fra «prekestolen». Det er slik ordene faller:

«Dommedagen kommer ikke før muslimene bekjemper jødene og dreper dem. Jødene vil gjemme seg bak sten og trær, men stenene og trærne vil si: Å, muslimer, å Guds tjenere, det er en jøde bak meg. Kom og drep ham.»

DR melder at dette også tøt ut av munnen på denne Abdallah:

– Den retledte stat, som vil indføre Allahs sharia, vil forene Allahs tjenere, vil genoplive den islamiske nation, vil føre jihad mod sine fjender, vil befri Jerusalem og rive den jødiske enhed op med rode, denne kolonialistiske korsfarer-base – den retledte stat vil snart opstå, om Allah vil, skal imamen have også have sagt i sin prædiken fra 31. marts i år.

Det Jødiske Samfund i Danmarks sikkerhedsfolk har vurderet oversættelsen som troværdig.

Koransitat og hadith

Talens oppfordringer om å drepe jøder, inneholder både direkte Koransitat og henvisninger til hadith (hva Muhammed skal ha sagt eller gjort). Jeg foreslo i fjor i Aftenposten at man med hell kunne stryke drapsoppfordringer som dette i Koranen (eventuelt må man sørge for at lærde parkerer dem historisk: de var kun gyldige på Muhammeds tid). Da ble det bråk, og jeg var selvsagt ekstremist og fascist, og så bortetter. Slik slipper man en saklig debatt om reell problematikk.

Kan dømmes

Danmark har lovverk mot rasisme og den såkalte «imamparagrafen», om oppfordringer til hat. Professor med spesiale på koranstudier, Thomas Hoffmann, mener uttalelsene til imamen kan straffes:

– Den aktualisering, der er her, det har det danske retssystem altså tidligere takseret som strafbart, så det er muligt, at den her udtalelse også er det, siger han.

Prædikenen med imamen blev holdt den 31. marts, og en videooptagelse er siden lagt på nettet. Og netop publiceringen, og at talen holdes i det offentlige rum, er kernen i sagen, mener Thomas Hoffmann.

– Blev det her bare sagt blandt venner, eller råbt en enkelt gang på gaden, ville det nok ikke være strafbart. Men intentionen her, er jo at det skal ud til en bredere kreds, siger Thomas Hoffmann.

Jeg håper også at vi får se kraftige reaksjoner fra toppolitisk hold.

Danmark fikk en historisk dom i 2007 da talsmannen for Hizb-ut-Tahrir, Fadi Abdullatif, ble dømt til betinget fengsel for trusler, forhånelser og oppfordring til drap på jøder. Det ligger an til domfellelse nummer to.

Sier det ikke en god del om islam når det å sitere dens tekster fører til rettssaker og domfellelser? Jeg sa ikke mer enn akkurat det.

Her er de fromme Allah- og Muhammed-tilbederne. Så vidt jeg har forstått var det ingen protesterende rop fra salen da drapsformularene falt.