Islam

Sitt sanne jeg?

Han har aldri tatt avstand fra noen deler av islamsk lov, sharia, inkludert krigføring mot oss ikke-religiøse. Like fullt er han helten til en rekke fremtredende personer i Norge fra de islamsk troendes rekker, og fremstilles gjerne som en human reformator. Nå har Tariq Ramadan selv sørget for å tildele seg selv en stygg ripe i lakken. Han mener belgiske myndigheter kan lyge om terroren i det jødiske museet som tok livet av fire jøder. Det var ikke et anti-semittisk angrep. Israelske agenter ble massakrert.

24.mai gjennomførte en 29-åring fra Marseille en profesjonell terrorhandling i Brussel som førte til at fire jøder ble drept i byens jødiske museum. Det viste seg at det ikke var tilfeldig at handlingen bar preg av erfaring: mannen hadde operert som jihadist i Syria i over et år.

Belgiske myndigheter har derfor vært tydelig på at angrepet var motivert av antisemittisme. Gitt det voldsomme alvoret ved handlingen, dødsfallene og den første terrorhandlingen begått på europeisk jord av en Syria-kriger, kunne man forvente en viss ydmykhet fra en sentral islamsk skikkelse i Europa som Tariq Ramadan. Den gang ei. På facebook gir han uttrykk for at belgiske myndigheter er delaktig i en konspirasjon: terrorhandlingen var et planlagt angrep på israelske hemmelige agenter.

Konkret skriver Ramadan dette: “De to turistene som ble angrepet I Brussel arbeidet for Israels hemmelige tjenester. Den (belgiske) regjeringen kommenterer det ikke. Tilfeldighet. Er dette et anti-semittisk tilfelle eller en manøver for vri oppmerksomheten bort fra bøddelens faktiske motiv? Vi er imot alle drap av uskyldige og rasisme, men på samme tid er det på tide at de stoppet å behandle oss som tullinger.”

Legg (også) merke til shariaspråket: ”Vi er imot alle drap av uskyldige…” Dette var nok ingen tilfeldig formulering. Vi har hørt den samme mang en gang i Norge.

Brussel may be lying about museum shootings, professor claims