Terrorisme og ekstremisme

Terror: Folks bekymring øker

Ifølge PST er det sannsynlig at Norge opplever terror de neste ukene. I pressemeldingen fra 10. april heter det at det er sannsynlighet for terrorangrep på norsk jord neste åtte ukene. I Frankrike mener 71 prosent av befolkningen at sikkerhetssituasjonen har blitt forringet. Hele 93 prosent mener at terrorfaren er høy. Nesten ni av 10 vil deportere utlendinger som dømmes for alvorlig kriminalitet.

Terrorangrepene med kjøretøy i London og Stockholm, kombinert med 17-åringen i Oslo som ble pågrepet med en hjemmelaget sprengladning, og toppet med angrepene siste året i Frankrike, Tyskland og Russland, har fått PST til å skru opp terrornivået. At IS og Al Qaeda også oppfordrer sine sympatisører i Vesten om å gå til angrep på oss, samt fare for smitteeffekt ved allerede utførte angrep, ligger til grunn for PSTs oppgradering av trusselnivået:

Slik ser det ut når terrorister slår til. Det er nådeløst og det kan skje i enhver vestlig gate.

Lørdag 8. april ble en 17 år gammel gutt pågrepet av politiet utenfor et utested på Grønland i Oslo sentrum. Han var i besittelse av en primitiv improvisert sprengladning med det som betegnes som et begrenset skadepotensial. Sprengladningen ble destruert av politiet. Personen er nå siktet etter straffelovens § 142 tredje ledd. PST og politiet er kjent med siktede fra tidligere, som følge av det forebyggende arbeidet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til radikalisering til ekstrem islamisme.

Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene.

Usikkerhetsmomentene i trusselbildet som har bidratt til å påvirke vurderingen av trusselbildet i Norge er følgende:

–      17-åringens intensjon med den improviserte sprengladningen er foreløpig uavklart. Det er også uavklart hvorvidt han handlet alene.

–      Det er sannsynlig at angrepene det siste året i blant annet Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt også hos personer i Norge med ekstrem islamistiske sympatier. Blant annet demonstrerer hendelsene hvor enkelt et angrep kan gjennomføres. I tillegg kan stor medieomtale av terrorhendelser gi inspirasjon til de som selv kunne tenke seg slik oppmerksomhet.

–      ISIL og Al Qaedas oppfordringer om at sympatisører skal gjennomføre angrep mot mål der de måtte oppholde seg i Vesten, blir stadig mer aktuelle. Dette skyldes blant annet at det blir stadig vanskeligere å ta seg inn i konfliktområdene i Syria/Irak for å slutte seg til ekstreme islamistiske grupperinger.

17. mai – en test på vår bekymring?

PST nevner også spesifikt høytidsdager som et attraktivt angrepstidspunkt:

-I norsk sammenheng har vi innledet den kristne høytiden påske og vi nærmer oss mai måned med mange helligdager og merkedager. I den forbindelse vises det blant annet til at det i den tredje utgaven av ISILs magasin Rumiyah i 2016, oppfordres nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse med høytider, merkedager og helligdager.

I Frankrike er folks bekymring for situasjonen betydelig. En meningsmåling i mars i år viste at 71 prosent franskmenn mener sikkerhetssituasjonen har blitt forverret siste fem årene.  93 prosent mener terrorfaren er høy, 60 prosent sier at de ikke føler seg trygge noen steder i den franske republikken og 69 prosent etterlyser mer politi.

81 prosent av befolkningen i landet vil at sosialhjelp til foreldre med barn som er kriminelle gjengangere skal strupes.

Hvorvidt norske storbyer fylles med feststemte barn og voksne på nasjonaldagen vår i år, kan bli testen som sier noe om den norske befolkningens eventuelle frykt.