Eksterne skribenter

Selvransakelse i pressen

Etter at Hanni Afsar har fått deaktivert sin konto på FB, gir han sine statusoppdateringer via rights.no.

En spørreundersøkelse viser at bare halvparten av de spurte mener at Trump er godt, eller riktig, nok dekket i media.

VG onsdag 19. april side 23-25

Grunnen er opplagt: elitisme, ensidighet, tendensiøs dekning og til dels løgnaktig journalistikk.

Folk føler norske medier styres av en agenda. Mange ble sittende med en følelse av en svertekampanje både før, under og etter presidentvalget i USA av Trump og kritikkløs dekning av Hillary Clinton.

Men se på denne listen med forståsegpåere i VG i dag: Guro Linsberg (analysesjef), Nina Kristiansen (redaktør av forskning.no), Trygve Aas Olsen (fagmedarbeier ved institutt for journalistikk), Reidun Kjelling Nybø (assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening), Tor Bang (førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI Handelshøyskolen), Anders Giæver (VG-kommentator og tidligere USA-korrespondent) og Kjetil Jakobsen (idéhistoriker).

Når du ser gjengen over som er tauet inn i sakens anledning blir du ironisk nok sittende igjen med en følelse av nettopp elitisme. En klasse eksperter med feite titler som skal prøve analysere grasrotas mistillit til media.

Hvorfor ikke bare spørre helt alminnelige folk?

Journalister må fjerne seg fra makta, få kontakt med grasrota igjen. Den liberale pressemodellen er definitivt i krise. Ansvaret for å formidle nyheter må desentraliseres bort fra den urbane middelklassen. Og journalisters politiske ståsted må være representativ i forhold til velgermassen – i hvert fall tilnærmet. Så må journaliser holde opp med å fylle opp spaltene med overfladisk tull med en skjult agenda som bare bekrefter journalisters politiske ståsted på venstresiden.

Her kan du lese om hvordan Facebook (FB) har tolket Hannis statusoppdateringer på deres plattform.