Aktuelt

Av og til er det moro å rette opp feil

25. april gjenga vi en artikkel i Svenska Dagbladet (SvD) om resultatet av Löfven-regjeringens prosjekt med "moderne beredskapsjobber". Arbeidsformidlingen hadde imidlertid oppgitt feil tall til SvDs Per Gudmundson, som har publisert en rettelse: situasjonen er enda verre enn han opprinnelig skrev.

– Regjeringen satser på «moderne beredskapsjobber» het det ifjor da Stefan Löfven sjøsatte et prosjekt for å få opp sysselsettingen, skrev Svenska Dagbladets Per Gudmundson, som tok en nærmere kikk på hvordan det har gått. Vi gjenga innholdet i artikkelen Når desperate politikere skal skape arbeidsplasser 25. april.

Löfvens sosialdemokrater gikk til valg i 2014 med løfte om å opprette 32.000 traineejobber, som gjør det mulig for unge å ta et betalt arbeid mens de er under utdanning. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte nyankomne asylsøkere og langtidsledige. Arbeidsplassene skulle opprettes innen offentlig forvaltning og i særlig utvalgte yrker med få søkere. Staten dekker 85 prosent av lønnskostnadene. Så langt finnes det, stadig ifølge Arbeidsformidlingen, 410 traineejobber i velferdssystemet og i de særlig utvalgte yrkene finnes det hele 26.

Prosjektet innebar også at statlige institusjoner skulle gå foran og tilby minst 5000 to-årige, enkle stillinger frem til 2020, hvorav staten dekker hundre prosent av lønnskostnadene. Hvor mange stillinger er opprettet så langt? 12, sa Arbeidsformidlingen til Gudmundson, som skrev det ned.

Av de overnevnte 12 «moderne beredskapsjobbene» var nærmere halvparten blitt opprettet i Karlstad, så kanskje har de knekt koden eller er flinkere enn de fleste? Gudmundson ringte den lokale Arbeidsformidlingen og spurte hvordan de har gått frem. Svaret han fikk var ikke direkte overraskende:

”Jo, de är anställda här hos Arbetsförmedlingen”, säger hon.

Nå viser det seg at dette er feil. Arbeidsformidlingens pressesjef vet foreløpig ikke hvorfor de oppga feil tall, men det gjorde de. Det riktige antall «moderne beredskapsjobber» er 345. Og av dem er 225 hos nettopp Arbeidsformidlingen; isteden for halvparten er det altså to av tre.

SvD beklager følgelig med et smil.

Vår opprinnelige artikkel og artikkelen «Integreringen av asylsøkere og familiegjenforente går feil vei er rettet opp iht. nye opplysninger.