Eksterne skribenter

Alle skal med – men det koster flesk

Hanni Afsar om Arbeiderpartiets plan for å forhindre terror.

INGRESS: Nettavisen: Hadia Tajik: – Terror er brutalt, forferdelig og grunnleggende grusomt.

Hvordan forhindre terror? 

Nettavisen 21. april

Arbeiderpartiet har planene klare.

Kort oppsummert – trekk pusten dere! Dette er helt spinnville greier. Hvordan forhindre terror:

  • Bygge nasjonalt beredskapssenter, regionale treningssentre, flere helikoptere og båter.
  • Et sterkt og tilgjengelig politi.
  • Trene på katastrofe- og krisescenarioer.
  • Forebyggende arbeid, forfølge og straffe potensielle terrorister.
  • Bedre samarbeide mellom sikkerhetstjeneste, etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
  • Nedsette utvalg, ny nasjonal strategi for trygghet og totalberedskap.
  • Harmonere ulike beredskapsaktørers ansvarsområder.
  • Avklare roller og ansvarsforhold i den nasjonale kriseledelsen.
  • Ny instrukser, styrende faktor for innretning og dimensjonering av enkelte av forsvarets strukturer og kapasiteter.
  • Økt myndighet, politiråd, mer penger og jobbe mer aktivt for å forebygge ekstremisme og oppsøke ekstreme miljøer.

Flotte greier! Høres kolossalt kostbart ut og kolossalt ambisiøst. 🙂

Tips! Hva med å redusere den ikke-vestlige innvandringen fra Midtøsten og Afrika til et minimum, slik at vi slipper å passe på så mange potensielle terrorister i Norge?

I det minste prioritere/gi asyl til kristne og sekulære muslimer.

Nettavisen.no