Integrering og integreringspolitikk

Tybring-Gjedde: «Integreringen av tyrkere har vært en illusjon»

-Norsktyrkere som støtter president Erdogan og hans mål om sterkere maktkonsentrasjon i Ankara og et styrket islam i Tyrkia, viser at integreringen har vært en illusjon. De bør vurdere å reise tilbake til sitt opprinnelsesland, sier Christian Tybring-Gjedde. En ny studie viser til fulle hvor integrert norsktyrkere er i Tyrkia, inkludert i tredje generasjon. Tybring-Gjedde vil også stoppe propagandister for Erdogan på grensen, i motsetning til Erna Solberg.

Erna Solberg vil ikke stoppe propagandamaskinen til Erdogan på besøk i Norge. Regjeringen vil altså ikke følge i de ferske fotsporene til Tyskland, Nederland og Østerrike.

Går mot egen regjering

Christian Tybring-Gjedde er ikke fornøyd med avgjørelsen og uttaler dette i en SMS til HRS:

«Tyrkia beveger seg i en totalitær retning. Det er både skremmende og utfordrende, men ikke overraskende. At Erdogan ser ut til å ha en majoritet av folket med seg viser at Europa og Tyrkia beveger seg bort fra hverandre. Retorikken som benyttes er svært fremmed for diplomatiet , og bidrar til å øke spenningen og hisse opp den tyrkiske befolkningen.

Også samarbeidet i NATO blir nå satt på prøve.»

Integrering = illusjon

Støtten til Erdogan er betydelig i den tyrkiske diasporaen i Europa, ikke minst synliggjort ved de massive demonstrasjonene for Erdogan i tyske byer siste årene, og på valgmøter for Erdogans AKP i de samme byene.

Dette er Köln og valgkamp for Erdogan.

Til norsktyrkere som støtter Erdogan og hans prosjekt mot en mer og mer udemokratisk stat der det tilrettelegges for et styrket islam, skriver Tybring-Gjedde:

«At tusenvis av mennesker med tyrkisk bakgrunn bosatt i Europa ønsker velkommen Erdogans mål om sterkere maktkonsentrasjon og styrket islam i Tyrkia, viser at integreringen har vært en illusjon. Tyrkere med slike holdninger bør vurdere å reise tilbake til opprinnelseslandet sitt.»

Støtte i ny rapport

Forskeren Therese Sandrup har studert tyrkere i Norge og deres relasjoner til storfamilien i Tyrkia og familietradisjoner.

– Det har vært av uvurderlig verdi å få observere hele storfamilien samlet i Tyrkia, deres relasjoner til gjenværende landsbyslektninger, familie som bor i andre land og i store tyrkiske byer, understreker antropologen.

Til tross for at det er mer enn tretti år siden familiene pakket koffertene sine og begynte den lange reisen til det kalde Nord, så spiller Tyrkia fortsatt en sentral rolle i livene deres.

– Hvis noen spør meg hvor jeg kommer fra, svarer jeg mine besteforeldrenes landsby i Tyrkia, forteller Fatma (27), født og oppvokst i Norge.

Ja, det får man kalle klar tale!

Osman (44) formulerer «integreringen» slik:

– Vi tilpasser oss, men vi blir aldri helt lik dere. Til det er vi for stolte. For oss tyrkere handler det å være stolt om å ta vare på familietradisjonene, sier Osman (43) til antropologen.

Daglig kontakt med Tyrkia via Skype, SMS, telefon og sosiale medier, er helt vanlig. Likeledes «transnasjonale ekteskap», altså at tyrkere her gifter seg med personer i Tyrkia. Tyrkere i Norge er også hyppig på besøk hos slekta i Tyrkia, og de etablere også bedrifter der, særlig nå som Tyrkias økonomi går bra, fremkommer det. Et «norsk ungdomsliv» med fester og kjæresteri, anses av de unge selv som «svært lite ‘tyrkisk’», heter det.

Alt ligger til med andre ord rette for at man kan bosette seg igjen i Erdogans rike.

Avvis dem på grensen

At Regjeringen tillater Erdogans folk å propagandere for ham på norsk jord som ledd i valgkamp, sier Tybring-Gjedde følgende om:

«Alle innen politikken som på vegne av sitt land reiser til Norge for å propagandere for avvikling av demokratiet til fordel for islam bør avvises på grensen. Det gjelder også representanter for det offisielle Tyrkia.»

Så vidt jeg har registrert har verken Solberg eller andre statsråder uttalt seg om dette spørsmålet.