Æresdrap og æresrelatert vold

Politileder: – Vi har forsøkt å integrere i 30 år. Vi har selv bevist at det ikke går!

Lederen av det tyske politiforbundet, Rainer Wendt, er en upopulær mann i de politisk korrekte salongene. Han har nemlig knapt filter på når han uttaler seg om innvandringens konsekvenser og Angela Merkels asylpolitikk. I en nylig tale sa han rett ut dette: "Jeg vet ikke engang hvordan folk har fått ideen om at integrering kan fungere. Den kan ikke fungere, og jeg kan sågar fortelle Dem hvorfor: Fordi vi her i Tyskland ettertrykkelig har bevist at vi ikke er i stand til å få den til å lykkes." Deretter kom han med eksempler fra den virkelige verden som bør skremme vettet av våre politikere.

I går tok Christian Tybring-Gjedde opp integreringsfakkelen i forhold til tyrkere i Norge og Europa som støtter Erdogans maktsyke politikk og aktive arbeid for å styrke islam i Tyrkia. Tybring-Gjedde mener de gjerne kan flytte tilbake til Tyrkia, for «integrering er en illusjon» av Erdogan-tilhengere. Tybring-Gjedde ønsker heller ingen propagandister fra tyrkisk myndighetshold for Erdogan i Norge.

En politisjef slår til

Tybring-Gjedde, som i norsk kontekst fremstår som «hard i klypa», får nok også bakoversveis av talen Wendt holdt for tenketanken Konrad-Adenauer-Stiftung, som er knyttet til CDU. Wendt åpner med å slå fast at integreringen er mislykket, noe Tyskland selv har bevist til gangs. – Vi er ikke i stand til å få den til å lykkes, sier han.

Han fortsetter slik:

– De som ikke tror det vil jeg med glede invitere til Berlin eller til Bremen, Ruhr-området eller Rhinland. Der har vi integrert i 30 år!

Bare i Berlin har vi rundt 20 storfamilier, hvorav 12 er svært kriminelle – de omfatter noen tusen personer. Det er heroin, våpenhandel, menneskehandel – hele paletten av organisert kriminalitet.

Vi har fullendte parallellsamfunn med barneekteskap, tvangsekteskap, såkalte æresdrap, kjønnslemlestelse… hele programmet.

Ikke kun siden 2015, mine damer og herrer, men gjennom 30 år!

Det er hele familier som ikke snakker et ord tysk. Det er kvinner, som for øvrig ikke har lov til at gå alene på gaten, og som naturligvis heller ikke snakker tysk.

Vi har allerede fullstendig forkludret dette her.

I deler av Berlin har de sågar laget deres egne trafikklover!

Det er særdomstoler.

Og vi sier: Nå ja, litt av den slags, det skal nok gå. Og så aksepterer vi mer og mer.