Islam

Islamsk stiftelse vil «redde» Volda

Etter at det ble bestemt at Volda statlige mottak skal nedlegges, fortviler Saeed Mahmood. Muslimer brukte nemlig mottaket som møteplass og til fredagsbønn. Nå har de ingen plass å gjøre av seg. Derfor vil Mahmood starte en muslimsk stiftelse - som kan forene muslimene og bidra til integrering. Sistnevnte gjelder ikke minst for barna, som kan lære om sitt språk og sin kultur. Men ingen klokker ringer i Volda, tvert om er Ap-ordføreren svært så behjelpelig - på skattebetalernes vegne. For får ikke Mahmood og hans likesinnede det slik som de vil, ja så drar de.

Etter at asylankomstene gikk kraftig ned i fjor har Utlendingsdirektoratet (UDI) lagt ned en rekke mottak. Tidlig på høsten 2016 ble 10.800 mottaksplasser fjernet og noen måneder etterpå ytterligere 9.300 mottaksplasser, som tilsa at syv mottak ble bestemt nedlagt, heriblant Volda mottak i Møre og Romsdal.

Men nedleggelsen av mottaket i Volda er visstnok trist for den muslimske befolkningen i Volda og omegn, om vi skal tro Saeed Mahmood. For mottaket var nemlig også møteplass for muslimene. De benyttet blant annet mottaket som arena for fredagsbønnen. Åpenbart med driftsoperatørens velsignelse?

Ifølge nærnett.no ønsker Mahmood å starte opp en islamsk stiftelse – ikke minst i integreringens navn. Men mye tyder på at Mahmood har skjønt at «integrering» er et smart ord å benytte for å oppnå det han vil, men integrering har han åpenbart ikke mye peiling på.

Spesielt barn

Til nærnett.no forteller Mahmood om ønsket om å opprette et muslimsk trossamfunn i Volda, en kommune som huser i overkant av 9.000 innbyggere, der han påpeker at det vil bety mye for det lokale muslimske samfunnet. Ikke samfunnet altså, men det muslimske.

–  Vi har allerede rundt 200 medlemmer fra Volda, Ørsta, Fosnavåg, Herøy og Ulsteinvik. Da asylmottaket ble lagt ned mistet vi vår samlingsplass der vi møttes og ba fredagsbønn. Vi ønsker å starte et senter der hvor alle muslimer kan samles, og dette vil ha stor betydning, spesielt for barn, som kan lære å utvikle sitt språk, sin kultur og religion her, forteller Saeed.

At et islamsk senter skal samle muslimer er nok ingen stor overraskelse, men når Saeed Mahmood peker spesielt på barna og at at de skal lære å utvikle sitt språk, sin kultur og religion (islam), burde alle varselklokkene ringe. Vi skjønner jo alle at akkurat dette er perfekt for at de samme barna skal få de beste muligheter til å ta fullverdig del i det norske samfunnet.

Kommunen vil hjelpe

Men ingen klokker ringer i Volda. Ordfører Jørgen Amdam (Ap), som kom fra Høgskolen i Volda som professor emeritus, styrer kommunen sammen med Sp, SV og MdG, uttrykker sin behjelpelighet. For det har nemlig over to år vært prøvd å etablere en slik muslimske stiftelse i Volda – uten hell.

Selv om motivasjonen og viljen er til stede, har Saeed og resten av trossamfunnet støtt på en del problemer på veien og er enda ikke registrert som et trossamfunn.

– Vi har sendt søknad til fylkesmannen, men er ikke registrert enda. Det har vært en lang prosess, men vi søkte dessverre litt for sent. Nå som mottaket har blitt lagt ned, begynner det å haste litt, og vi trenger et midlertidig lokale før 2018 slik at vi har et sted vi kan møtes, be og feire id, sier han.

Nærnett.no påpeker at kommunen «egentlig ikke noe ansvar når det kommer til å skaffe lokaler til religiøse organisasjoner», men ordfører Amdan åpner sine armer – og folkets lommebok.

– Vi forventer at de ordner alt med registrering for at vi skal få ordnet en mer permanent løsning med lokaler, da vil de også få en betydelig støtte av kommunen. Fram til den tid, når de ikke har en permanent inntekt, ønsker vi å hjelpe til så godt vi kan med å leie ut kommunestyresalen, Samfunnshuset og andre kommunale lokaler til en billigere penge, sier Amdam.

Forene folket?

Under undertittelen «Forene folket» viser nærnett.no til Saeeds visjon (de er visstnok på fornavn allerede): «Et senter som skal forene muslimer, og samtidig hjelpe dem med å bli integrert i det norske samfunnet.»

Å forene folket er vel neppe det samme som å forene muslimer, og hvordan en slik segregering – ikke minst av barn – skal bidra til integrering bør kanskje ordføreren og Voldas øvrige innbyggere tygge litt mer på.

Men tro ikke at Saeed Mahmood er rådløs: Et islamsk senter vil nemlig kunne forhindre fraflytning fra Volda til de store byene. Hørt den før? Denne «underliggende trusselen» om at får de det ikke slik de vil, så drar de.

– Jeg tror vi må glemme forskjellene, og fokusere på at vi er ett muslimsk folk. Det nye islamske senteret skal tilhøre alle muslimer. Volda trenger også et slikt senter for å hindre at folk flytter til de større byene. Når man mangler et sted hvor man kan møtes, fører dette fort til at folk blir sittende inne, eller flytter til større byer hvor det finnes slike sentre. Senteret kan også være med på å bedre integreringen, ved at vi kan tilby norskkurs på kveldene, avslutter Mahmood.

Vi skal glemme forskjellene og fokusere på at vi er ett muslimsk folk? Men fortsatt ringer ingen bjeller i Volda. Og for skikkelig å forhindre at barna får ta del i fritidsaktiviterer og sosial omgang med andre barn i Volda, så skal senteret tilby norskkurs – om kveldene. Forhåpentligvis etter at barna har gjort leksene?

Det finnes sikker noen i Volda som kan sende en vekkerklokke til ordfører Jørgen Amdam.

Nærnett.no: Islamsk stiftelse i Volda kan hindre fraflytning