Innvandring

Grensepolitiet bruker sosialregisteret

Etter at svenskene trappet opp jakten på illegale innvandrere og intensiverte utvisningene, har de også tatt i bruk en metode som oppfattes som kontroversiell: De jakter på illegale innvandrere via sosialtjenestens adresseregister. Men det gjør politiet med loven i hånd.

I januar i fjor advarte innenriksminister Anders Ygeman at opp mot 80.000 illegale innvandrere i Sverige kan bli utvist, melder sydsvenskan.se. Følgelig ble grensepolitiet i Sør-Sverige rustet opp. Men kun 2.599 personer ble utvist eller avvist i 2016. Så selv om det er en dobling fra året før, er det langt igjen til Ygemans måltall. Noe under halvparten av disse, 1.109, ble avvist som et direkte resultat av grensekontroll. Flest ved grensekontroll på Lernacken, som er betalingsstasjonen på svensk side av Öresundsbroen. Denne grensekontrollen ble innført 4. januar i fjor.

Illegale innvandrere som sosialmottakere

Det ble totalt 1.490 returnerte for region Sør, men bare 269 ble funnet av grensepolitiet ved utlendingskontroll, i tillegg til spaning blant annet mot butikker, restauranter og bostedsadresser. En metode som har ført til debatt, er at politiet får adresseinformasjon fra Malmös sosialregister. Siden i høst har grensepolitiet i region Sør sendt 520 forespørsler til sosialtjenesten i Malmö. I sosialregisteret har man funnet adresseinformasjon til 59 etterlyste personer, 17 barnefamilier fra Balkan, hovedsakelig Kosovo. 29 av dem, 8 familier, er funnet og blitt utvist.At sosialtjenesten oppgir adresser er meldt til Justisombudsmannen ut fra argumentasjonen om «barnets beste», men politiet viser til Utlendingsloven og sosialtjenestens jurister har kommet til at de ikke har noe annet valg enn å gi informasjonen til politiet. Det er Utlendingslovens kapittel 17 som tas i bruk, der det heter at «socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden” om for eksempel politimyndigheter begjærer det og det er nødvendig for å ”verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning”.

Ifølge Leif Fransson, operativ leder for grensepolitiet i region Sør, kan flere kommuner vente seg samme forespørsel fra politiet. Nå har han fem sosialtjenestekontorer på listen, lokalisert i Västervik, Växjö, Tingsryd, Vimmerby og Olofström. Fire av disse har respondert positivt, men politiet har ikke startet opp jakten enda.

Metoden befester seg

Dette er bare begynnelsen, sier Fransson. Han viser til at dette har vært en vellykket metode å finne personer som oppholder seg illegalt i Sverige. Også i resten av landet er grensepolitiet i gang med samme metode. De gjør sine vurderinger og kommer til å sende ut lister med forespørsler om adresser, forteller Fransson. Neste steg for region Sør er å sende lister over til grensepolitiet i Göteborg, Stockholm og andre større byer.

I overkant av 2.000 personer i region Sør er etterlyst for utvisning. Ifølge Fransson står Migrasjonsverket snart klar med 5.000-7.000 nye utvisningsvedtak. Men politiet innrømmer at de ikke vil klare å sende alle effektivt ut, det må prioriteres. Så langt har politiet prioritert familier fra Balkan-landene ettersom disse kan sendes ut umiddelbart.