Aktuelt

EU-domstolen med klart nei til ny asylvei

Et syrisk par, med EUs generaladvokat som støttespiller, forsøkte å etablere en ny asylvei til Europa ved å søke om visum til Belgia via den belgiske ambassaden i Beirut - med formål å søke asyl i Belgia. Dommen fra EU-domstolen ble kjent i dag og der heter det at innvilgelse av visum bestemmer det enkelte land.

Et syrisk par med tre barn reiste i oktober i fjor fra deres hjem i den krigsherjede byen Aleppo til Beirut i Libanon. Her oppsøkte de den belgiske ambassaden hvor de leverte sin søknad om visum til Belgia. Formålet med visumet var å søke asyl i Belgia. Deretter returnerte de til Aleppo.

Med andre ord forsøkte paret å søke asyl i Europa via en ambassade. Men Belgia avviste visumsøknaden, hvorpå det syriske paret klagde avslaget inn for det belgiske asyl- og immigrasjonsrådet, som igjen søkte råd hos EU-domstolen. Anbefalingen derfra, fra generaladvokaten, lød på å gi familien medhold i saken. Det ville i så fall åpnet for en ny asylvei inn til Europa.

Bestemmer selv

Nå har saken vært til behandling i EU-domstolen og dommen som ble offentlig i dag sier at Belgia er i sin fulle rett til å avvise asylsøknader via ambassader.

Ifølge dommen hører saken ikke engang til i EU-retten. Det heter at det er EU-landene selv som bestemmer om de vil gi humanitært visum til personer som vil reise til Europa for å søke asyl, melder jp.dk.

Domstolen konstaterer imidlertid at det vil skade hele EUs asylsystem hvis det faktisk var slik at man kunne søke humanitært visum med formål å søke asyl i et EU-land etter eget valg.

Som vi kommenterte da denne saken ble kjent i begynnelses av februar, er paradokset at EU-domstolen skulle ta stilling til en slik problemstilling samtidig med at EUs hovedprioritet er å stoppe migrasjonsstrømmen til Europa. Men heldigvis innså også EU-domstolen at å godkjenne en slik asylvei raskt kunne bli fullstendig sammenbrudd for asylinstituttet – og selvråderetten.