Forskjellsbehandling og diskriminering

Adjø solidaritet: Märtha med «hoffdame» i hijab

Jeg hadde faktisk ikke trodd dette, om jeg ikke så fotoet. Kongsdatteren, Märtha, har ansatt ny "hoffdame". Og denne damen bruker hijab. Hvorfor legger Kongehuset opp til ytterligere splid i samfunnet vårt? Hvorfor peker Kongehuset nese til alle de frihetsorienterte muslimene? Hvorfor pekes det nese til våre formødre og forfedre som kjempet så hardt for kjerneverdien likestilling mellom menn og kvinner?

Dette var spikeren i kista til Kongehuset for min del.

Når kvinners frihet ranes, da er det ikke mer å hente. Vi lever i et ganske opplyst samfunn. Informasjon er ofte bare et tastetrykk unna. Selv har jeg skrevet «noen kilometer» siden 90-tallet om hva tilsløring av den muslimske kvinnen betyr, og hva det gjør med et samfunn.

Tilsløring av kvinner er selve temperaturmåleren verdimessig. Dess mer tildekking av kvinner i islams navn, jo mer ufrihet, undertrykking og mangel på demokrati. For alle borgere.

Skjebnetid for demokratiet

Märtha kan selv ta et blikk utover verden. Begynn gjerne med Iran og Saudi-Arabia. Ta gjerne en tur til mitt andre «hjemland», Pakistan, og spør feminister og menneskerettighetsaktivister der om hva den økende tildekkingen av kvinner siste 20 årene har gjort med samfunnet.

Jeg syklet i Islamabad i 1993 og 1994. Det gjør du ikke i dag. Islams mørke teppe har lagt seg over folket.

«Feministen» Märta, har abdisert. Er dette en bevisst provokasjon «for mangfoldet»? Da må det meldes tilbake at kreftene bak islamisering jobber for et enfold. (Faksimile fra Se og Hør)

Vi lever i en skjebnetid. Og så dette, altså. Er det en bevisst provokasjon? Alle skal med, liksom?

Adjø solidaritet.