Innvandring

Tyskerne vil bli kvitt Merkel

Angela Merkels fatale «velkommen» til Afrika og Midtøsten høsten 2015, får nå 64 prosent av tyskerne til å ønske seg en ny leder av bundesrepublikken. Så mange som 42 prosent er sterkt for et skifte.

Det er nasjonalvalg i Tyskland i år, et valg som kan gå inn i kategorien Brexit og Trumpismen. Den nevnte meningsmålingen må skape bølger i administrasjonen rundt den tidligere prestedatteren fra Øst-Tyskland. Målingen er utført av YouGov for Huffington Post. På spørsmål om det etter 12 år med Merkel som kansler er «tid for en endring», svarer 42 prosent «absolutt», mens 22 prosent svarer «heller ja».

Kun ni prosent står standhaftig på Merkels side og svarer «på ingen måte». 27 prosent mener det er greit at Merkel fortsetter, altså er de ganske lunkne, men de ser ikke et alternativ til Merkel.

Merkels dager er talte?

Alarm fra sikkerhetsmyndighetene

En ting er at folk merker betydelige samfunnsendringer grunnet en høy innvandring fra den islamdominerte verden. Når alarmen går fra sikkerhetsoffiserer, som vi skrev for få dager siden, forteller det om et alvor som burde gitt gjenklang i alle toneangivende europeiske medier.

«Vi importerer islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, andre folks nasjonale og etniske konflikter, så vel som en annerledes forståelse av samfunn og juss. Tyske sikkerhetsagenter klarer ikke å håndtere disse importerte sikkerhetsproblemene, og de påfølgende reaksjonene i den tyske befolkningen.»

De allerede synlige problemene

Tyskland har nå over seks millioner muslimer. Landet plages av shariadomstoler, no-go-soner, barneekteskap, flerkoneri, æresrelatert vold, voldtekter, terrorangrep, krise i helsevesenet, økende kriminalitet, og stor etterspørsel etter våpen blant tyskerne. I tillegg til at innfødte utvandrer. Alt går med andre ord i den sekulære statens disfavør:

Mass migration is fast-tracking the rise of Islam in Germany, as evidenced by the proliferation of no-go zonesSharia courtspolygamychild marriages and honor violence. Mass migration has also been responsible for social chaos, including jihadist attacks, a migrant rape epidemic, a public health crisisrising crime and a rush by German citizens to purchase weapons for self-defense — and even to abandon Germany altogether.

Migranter stod dessuten for over 208 000 forbrytelser i 2015, en økning på 80 prosent fra året før.

Vil tyskerne snu ryggen til rettsstaten?

En anonym kilde i sikkerhetstjenesten formulerer seg slik:

«Den høye tilstrømningen av folk fra andre deler av verden vil føre til ustabilitet i landet vårt. Ved å tillate denne massemigrasjon, produserer vi ekstremister. Mainstream-samfunnet radikaliseres fordi flertallet ikke ønsker migrasjonen, som blir tvunget på dem av politiske eliter. I fremtiden vil mange tyskere vende seg bort fra rettsstaten. «

I tillegg mener 68 prosent tyskere at tryggheten i landet er redusert.  Nesten 70 prosent frykter vold og ran på togstasjoner og på undergrunnen. 63 prosent føler seg generelt utrygge i det offentlige rommet.

Nesten halvparten av tyskerne frykter islamisering av landet, mens 60 prosent mener islam ikke hører hjemme i bundesrepublikken.

«Eliten» kan vitterlig gå på en ny smell 24. september – valgdagen.