Innvandring

Islam i Tyskland: – Vi makter ikke mer

Denne lekkasjen fra tysk etterretning burde vekke alarm: «Vi importerer islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, andre folks nasjonale og etniske konflikter, så vel som en annerledes forståelse av samfunn og juss. Tyske sikkerhetsagenter klarer ikke å håndtere disse importerte sikkerhetsproblemene, og de påfølgende reaksjonene i den tyske befolkningen.» Samtidig antydes det at Angela Merkels velkommen-kultur handler om å opprettholde befolkningsstørrelsen. Tyskernes reproduksjon er for lav. Også derfor åpnet Merkel for Midtøsten, Afrika og Asia.

I 2016 passerte den muslimske befolkningen i Tyskland seks millioner, og er nå den neste største i EU etter Frankrike.

Lekket dokument

Et lekket dokument avdekker at Tyskland trenger 300 000 innvandrere årlig for å opprettholde befolkningsstørrelsen frem mot 2060. For å nå dette målet heter det at den tyske regjeringen ser på masseinnvandring – da typisk fra Afrika, Midtøsten og Asia – som løsning. De fleste av oss har sett på Merkels beryktede «velkommen» i 2015 som en angivelig human gest. Men var det også en kalkulert handling for å demme opp for befolkningsnedgang?

The report implies that Chancellor Angela Merkel’s decision to allow into the country some 1.5 million mostly Muslim migrants between 2015 and 2016 was not primarily a humanitarian gesture, but a calculated effort to stave off Germany’s demographic decline and to preserve the future viability of the German welfare state.

20 millioner muslimer

Dersom majoriteten av nyankomne de neste tiårene er fra den islamdominerte verden, kan den muslimske befolkningen i Tyskland passerer 20 millioner i 2060, altså rundt 25 prosent av befolkningen. I dette anslaget er det eksempelvis ikke tatt høyde for konverteringer til islam. I Storbritannia anslås det at 5 000 briter konverterer årlig. Fenomenet er økende i hele Vest-Europa.

Islams fremvekst ses år for år, og det skjer med vennlige hjelpende politiske hender. Den symboltunge hijaben brer om seg, samtidig som sikkerhetseksperter mener bristepunktet rykker nærmere.

Kritikere av Merkel peker på de omfattende samfunnsproblemene som følger i kjølvannet av den førte innvandringspolitikken:

Shariadomstoler, no-go-soner, barneekteskap, flerkoneri, æresrelatert vold, voldtekter, terrorangrep, krise i helsevesenet, økende kriminalitet, og stor etterspørsel etter våpen blant tyskerne. I tillegg til at innfødte utvandrer. Alt går med andre ord i den sekulære statens disfavør:

Mass migration is fast-tracking the rise of Islam in Germany, as evidenced by the proliferation of no-go zonesSharia courtspolygamychild marriages and honor violence. Mass migration has also been responsible for social chaos, including jihadist attacks, a migrant rape epidemic, a public health crisisrising crime and a rush by German citizens to purchase weapons for self-defense — and even to abandon Germany altogether.

Illusjoner – de skal i arbeid

I det lekkede dokumentet, utarbeidet av det nasjonale statistikkbyrået (Destatis), pekes det på behovet for å få nye innvandrere i arbeid for at innvandringen skal bli økonomisk lønnsom. Vel, i fjor rapporterte vi at 125 asylanter som ankom landet i 2016 hadde fått seg jobb i Tysklands 30 største virksomheter, det til tross for at tysk industri etterlyser arbeidskraft. Men manglende kvalifikasjoner innfrir ikke Tysklands behov, noe Destatis innrømmer. Kun 4 prosent av de nyankomne har høyere utdannelse, mens tre av fire har ingen yrkesopplæring.

Kostnaden for migrasjonen og asylinnvandringen i fjor kom på 23,4 milliarder dollar. Samme beløp forventes i år. Finansdepartementet forventer at skattebetalerne må ut med 101 milliarder dollar fra nå og frem til 2020.

Folk vil snu ryggen til staten

For å møte den enorme innvandringen til landet, trenger Tyskland 350 000 nye leiligheter årlig. Det bygges knappe 250 000 nye i året.

Migranter stod for over 208 000 forbrytelser i 2015, en økning på 80 prosent fra året før.

Et annet lekket dokument advarer om politisk uro i landet. «Integrering av hundretusener av ulovlige innvandrere vil være umulig», heter det, grunnet mengden «og de allerede eksisterende muslimske parallelsamfunnene».

Alarm fra sikkerhetsansatte

En anonym kilde i sikkerhetstjenesten formulerer seg slik:

«Den høye tilstrømningen av folk fra andre deler av verden vil føre til ustabilitet i landet vårt. Ved å tillate denne massemigrasjon, produserer vi ekstremister. Mainstream-samfunnet radikaliseres fordi flertallet ikke ønsker migrasjonen, som blir tvunget på dem av politiske eliter. I fremtiden vil mange tyskere vende seg bort fra rettsstaten. «

En annen i etterretningen, uttaler seg slik:

«Vi importerer islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, andre folks nasjonale og etniske konflikter, så vel som en annerledes forståelse av samfunn og juss. Tyske sikkerhetsagenter klarer ikke å håndtere disse importerte sikkerhetsproblemene, og de påfølgende reaksjonene i den tyske befolkningen.»

Utbredt skepsis og frykt

68 prosent tyskere mener tryggheten i landet er redusert.  Nesten 70 prosent frykter vold og ran på togstasjoner og i undergrunnen. 63 prosent føler seg generelt utrygge i det offentlige rommet.

Nesten halvparten av tyskerne frykter islamisering av landet, mens 60 prosent mener islam ikke hører hjemme i bundesrepublikken.

I tillegg til den høye muslimske innvandringen, vokser den muslimske befolkningen allerede bosatt i Tyskland med 1,6 prosent i året. Muslimer utgjør nå 7,6 prosent av den totale befolkningen.

Hvor Tyskland er etter det som sannsynligvis blir en ny Merkel-periode, er sannelig høyst uvisst. Så langt hjelper politisk ledelse spådommen til historikeren Bernard Lewis i å gå i oppfyllelse: Europa blir islamsk innen utgangen av dette århundret.

Vi vanlige dødelige, vi har ikke annet valg enn å prøve å leve fullt og helt – hver dag.

Germany’s Muslim Demographic Future