Terrorisme og ekstremisme

Frykter kvinner og barn som terrorister

En tredjedel av danske jihadister som har tatt seg til Den islamske staten er kvinner.  Etterretningstjenesten frykter at kvinner ender som terrorister på dansk jord, og at de også radikaliserer barnene sine. Frykten er også hva opphold hos IS gjør med danske barnesinn, og at terrorangrep utført av kvinner i andre europeiske land kan ha smitteeffekt. Det samme må kunne sies om Norge.

Flere kvinner markerer seg i islamistiske miljø i Danmark, heter det i en ny trusselvurdering. De spiller en aktiv rolle, og de kan ha en radikaliserende innflytelse over andre, som deres egne barn. Dette er ett av budskapene i terrorvurderingen fra Center for Terroranalyse (CTA) under Politiets Efterretningstjeneste. Vurderingen ble offentliggjort tirsdag 7. februar.

Inspirasjon og smitteeffekt

I vurderingen heter det blant annet dette:

«CTA vurderer, at angreb eller angrebsforsøg udført af kvinder i andre vestlige lande kan inspirere kvindelige militante islamister i Danmark.»

Minst 145 personer har tatt seg til IS fra Danmark. Litt under halvparten befinner seg nå tilbake på dansk jord, mens en fjerdedel har blitt drept i kampene for kalifatet. Av de som befinner seg i konfliktsonen, utgjør kvinner en tredjedel, skriver Berlingske tidende.

Når de vender hjem til Danmark, kan de være «radikaliserede, brutaliserede og voldsparate,» lyder advarslen.

Disse personer medfører en øget terrortrussel mod Danmark – også fordi de kan bidrage til radikalisering af for eksempel kriminelle.

Ødelagte barn

Analytikerne er bekymret for barn som kommer tilbake til Danmark etter å ha sett grusomme handlinger. Jeg ville tilføyd den ideologiske hjernevasken barna utsettes for.

Gutten på tre år går fremdeles likt et spedbarn. Han kan være en europeisk borger.

Blandt de udrejste er desuden mindreårige, fortæller chefen for CTA, Søren Jensen.

– Der opholder sig også børn og mindreårige i IS-kontrollerede områder. Og med de forfærdelige ting, der foregår i områderne, må man formode, at de bliver alvorligt påvirkede af de ting, de oplever.

– Det kan blive en udfordring, når de vender hjem, siger Søren Jensen.

Enkle angrep, kort planlegging

Analytikerne mener enkle angrep med lett tilgjengelige våpen, og som krever kort planleggingstid, er det mest sannsynlige scenarioet.

Her tænker man på angreb, hvor der bruges stikvåben, skydevåben, bomber – «eller andre forhåndenværende midler.»

Terrortrusselen i Danmark bedømmes som «alvorlig».