Innvandring

Frivillige organisasjoner oppmuntrer menneskesmuglere

Ulike organisasjoner kommer jevnlig med rapporter som forteller om migranters elendige forhold i ulike leire og deres farefulle ferd, sist med en rapport fra UNICEF som forteller at tre av fire barn blir utsatt for vold på deres vei til Europa. Men "løsningen" deres synes bare å være mer av det samme. Lederen av Frontex hevder nå at ulike frivillige organisasjoner bidrar til å oppmuntre menneskesmuglerne til å fortsette sin virksomhet.

Hvis det fortsatt er noen som tror at dagens asylinstitutt er et funksjonelt system må en enten jobbe i såkalte frivillige hjelpeorganisasjoner (Non-Governmental Organization, NGO, ikke-statlig organisasjon, der forøvrig de fleste er fullfinansiert av det offentlige i tillegg til at en rekke innsamlingsaksjoner bidrar til å øke deres formue), være journalist eller representere den selverklærte «humane» venstresiden i politikken. Eventuelt at man jobber i en av de organisasjonene som egentlig ble opprettet til et helt annet formål enn de retningslinjer de har i dag, slik som for eksempel UNICEF. De ble opprettet rett etter 2.verdenskrig med formål å hjelpe europeiske barn og skulle legges ned når etterkrigsarbeidet var over. Samtidig økte behovet for hjelp til barn på andre kontinenter, ikke minst Afrika og Asia, og dermed ble mandatet utvidet til å omfatte alle barn i hele verden.

Barn lider på vei til Europa

I dag fikk UNICEF oppmerksomhet i mediene (NRK P2s Nyhetsmorgen) for en rapport som slår fast at tre av fire barn på vei til Europa utsettes for vold. På NRK ble det også sagt at halvparten av kvinnene blir utsatt for seksuell trakassering, noe som ikke fremkommer i pressemeldingen fra UNICEF (meldingen har heller ingen lenke til rapporten).

Det påpekes at 256.000 migranter i Libya venter på å krysse Middelhavet, og fastslås at 92 prosent av alle barn som ankommer Italia reiser alene. I leirene i Libya skal det være registrert 23.000 enslige barn, men det virkelige tallet anslås å være tre ganger så høyt. Videre heter det at leirene i Libya er dårlige og over halvparten av barna skal fortelle at de har vært utsatt for vold. I tillegg drukner mange i forsøket på å krysse Middelhavet, 4.579 i fjor, herav minst 700 barn, mens 25.000 barn klarte å ta seg over til Italia og Hellas.

Informasjonen er unektelig at disse barna trenger hjelp, og ut fra UNICEFs mandat skulle man forvente at man pekte på behovet for å bygge og forbedre leirer i nærområdene. Men det underliggende budskapet synes heller å være å ta imot flere i Europa. Da kan en slik rapport også bidra til å opprettholde et allerede udugelig system.

Oppmuntrer bakmenn

Fabrice Leggeri, leder av EUs grensebyrå Frontex, hevder at NGO-ene som redder folk i havet utenfor Libyas kyst bidrar til å oppmuntre menneskesmuglere til å fortsette sin virksomhet, melder The Guardian på grunnlag av et videointervju med Leggeri i Die Welt.

Leggeri mener også at NGO-ene samarbeider dårlig med sikkerhetsorganisasjoner. Ifølge ham ble omtrent 40 prosent av de siste redningsaksjonene i sjøen utenfor det nord-afrikanske landet utført av NGO-er, men på grunn av organisasjonenes manglende samarbeid er det blant annet vanskelig å sjekke migrantenes opprinnelse og smuglerruter.

Videre påpeker han at alle på sjøen har en plikt til å redde fartøy og mennesker i nød, men at man «må unngå å støtte virksomheten til kriminelle nettverk og bakmenn i Libya gjennom at europeiske fartøyer plukker opp migranter stadig nærmere den libyske kysten.»

NGO-ene avviser enhver kritikk og hevder at alternativet er å sende folk i døden.

Enorm profitt

Allerede i februar i fjor fastslo Frontex at det er en enorm profitt for menneskesmuglerne og bakmenn. Da mer enn en million migranter ankom den greske og italienske kysten i fjor, ble det anslått at menneskesmuglernettverk gjorde mer enn 4 milliarder euro på sine kriminelle aktiviteter. 

Mesteparten av overskuddet fra menneskesmuglingen blir brukt av kriminelle organisasjoner for å finansiere andre illegale virksomheter, som for eksempel salg av narkotika og våpen.

Systemet er altså et tapsprosjekt på alle måter, kanskje med unntak for noen få av dem som får opphold i Europa. I tillegg vil presset på Europa bare øke fremover da det forventes en dramatisk befolkningsvekst. Likevel makter ikke de europeiske landene å presse EU til å legge systemet raskt og kraftig om.