Islam

Erna Solberg, er det kanskje noe du har misforstått?

Erna Solbergs strategi mot islamsk ekstremisme er å «inkludere moderate muslimske krefter». De som «står fast ved våre liberale verdier». Hva skal man si til en liberal statsminister som står skulder ved skulder med krefter som jobber målbevisst for å bryte ned demokratiet? Krefter som avskyr vårt frie demokrati. Vi er nå i 2017, og burde vi ikke kunne forvente at en statsminister innhenter noen grunnleggende fakta om hvilken verdikamp som foregår rett foran nesen hennes?

Erna Solberg fikk i fjor en signert utgave av Islam. Den 11. landeplage.  Der stor det:

Kjære Erna Solberg. Pass godt på fremtiden. Beste hilsen Hege

Jeg vil driste meg til å påstå at boken er et gjennomdokumentert varsel om en pågående verdikamp mellom den vestlige, human sivilisasjonen, og en ideologi – politisk islam – som bringer intet annet enn fordervelse for et samfunn: Kvinneundertrykking, intoleranse mot dem som ikke underkaster seg Allah og Muhammed, homohat og -drap, og jødefordrivelse. Resultatet gir seg selv: underutvikling og fattige samfunn, der toleranse og humanisme glimrer med sitt fravær. Det er bare å ta et fugleblikk over de landene som lider under nevnte ideologi.

Erna er ikke bekymret, visstnok

Vi lever i en tid der utgangen av sivilisasjonsprosjektet i Europa er svært uviss. Vi som følger med, vi ser hvilken retning vinden har blåst i et par tiår nå: Moskeer popper opp, kirker stenges. Det er uhyre symbolsk. Vi ser konturene av en stille overtakelse.

Og vi vet følgende fra meningsmålinger: Har man en viss andel muslimer, ja, så har man også en viss andel med tankegods som ikke hører hjemme i et fritt demokrati. Jeg nevner her den mest omfattende studien i Vest-Europa: 44 prosent muslimer i seks land kan karakteriseres som fundamentalister.

Islam vokser raskt

Islam vokser med om lag syv prosent i året i Norge. Den vekstraten betyr at islam dobler antallet medlemmer hvert tiende år i Norge, og firedobler hvert tyvende år. Det samme skjer i Storbritannia, Tyskland, Sverige osv. Men Erna Solberg er ikke bekymret på Norges vegne.  «Folks tro i seg selv er ikke en utfordring», har hun slått fast.

Det er derfor Solberg er i de mørkeste moskeer i såkalt dialog. Med krefter som mener hun som kvinne skal ha færre rettigheter enn menn, skal ha færre rettigheter fordi hun er ikke-muslim, og som forakter vår måte å leve på.

Erna Solberg i dialog med dem som mener barbarisk sharia er et samfunns velsignelse. «Tro i seg selv er ikke et problem»? Eller snakker vi om en statsleder i avmakt, som ikke vet hvordan hun skal takle en utvikling der islams makt øker år for år?

Fortsetter i samme spor

Så fortsetter Solberg i nøyaktig samme spor. Nå er utgangspunktet USAs innreiseforbud de kommende månedene fra ulike muslimske land. Solberg kommenterer dette slik:

 – Vår strategi i kampen mot terror er å bygge en bred koalisjon som inkluderer moderate muslimske krefter, som står fast ved våre liberale verdier – og er en motvekt mot ekstremistenes verdier. Jeg er bekymret for at et generelt innreiseforbud ikke bygger opp om denne felles innsatsen, sier Solberg til NTB.

Ja, det er litt av en «koalisjon» vi ser på bildet fra Islamic Cultural Center. Her er det endog vennlig støtte til Taliban.

Terrortåken

Ja, jeg tror vi har forstått det, Solberg. Du tror at å lefle med ikke-voldsparate, udemokratiske krefter, skal demme opp for terror, er det ikke slik? Ja, vi vet det smeller igjen et eller annet sted i Europa, men tror du virkelig at terrorkreftene vil forsvinne – en vakker dag – dersom du som statsleder flørter med miljøene som er en yngleplass for de samme kreftene?

Jeg vet jo ikke hvilket kunnskapsnivå Solberg besitter på dette feltet. Jeg ville dog synes at det er urovekkende om ikke statslederen har fått med seg hva en annen tidligere statsleder har formildet, klart og tydelig. David Cameron sa dette i juni 2015:

Vi «slåss mot en ideologi», «en ekstrem ideologi», sier Cameron: «(…) du trenger ikke å støtte vold for å abonnere på visse intolerante ideer som skaper et klima der ekstremister kan  blomstre. Ideer som er fiendtlig innstilt til grunnleggende liberale verdier som demokrati, frihet og likestilling. Ideer som aktivt fremmer diskriminering, sekterisme og segregering».

Vet ikke hva hun skal gjøre?

Det er nærliggende å tro at Solbergs holdninger er dissekert av den tidligere britiske statsråden George Walden, som i 2006 tydelig forklarte hvorfor politikere ikke snakker sant om islam:

«Jeg ville vært til de grader alarmert av situasjonen (rundt islam i Europa, min anm.), at jeg ville gjort alt i min makt for å late som om den var under kontroll. Det er opp til politikerne å spille søt musikk under en krise, og det er opp til folk å forstå at det er lite annet regjeringer kan gjøre. Det de i alle fall ikke kan si, er at vi står overfor en trussel som vi ikke ser noen ende på fordi den i bunn og grunn skyldes et sivilisasjonssammenstøt. Vi fortalte sannheten om IRA, men om det islamske problemet lyver vi.»

Jeg tror Walden har helt rett. Hva tror du?