Erna ICC

Erna Solberg i dialog med dem som mener barbarisk sharia er et samfunns velsignelse. "Tro i seg selv er ikke et problem"? Eller snakker vi om en statsleder i avmakt, som ikke vet hvordan hun skal takle en utvikling der islams makt øker år for år?