Islam

Svensk støtte til nazi-ideologi. Farvel jøder.

Den svenske avisen Expressen toner flagg: «Liberale, sosialdemokratiske og islamistiske demokrater behøver hverandre.» Det muslimske brorskapet hylles og løftes frem som en nøkkel i kampen mot terrorbevegelser som IS og Boko Haram. Brorskapet består av «gode mennesker», sies det. Brorskapet er den desidert største og mest innflytelsesrike islamistiske gruppen også i Europa. Denne håndsrekningen til ekstremistiske krefter forteller oss (igjen) at Europas og Midtøstens jøder sviktes. Jødehatet eksploderte i omfang på 30-tallet i Midtøsten – direkte sponset av Nazi-Tyskland – og ga startskuddet til Brorskapet som en massebevegelse. Denne svenske kapitulasjonen for totalitær ideologi er vitterlig et dystert tegn på hva som kan vente oss videre i 2017.

Expressens kommentator Per Wirtén hyller Brorskapet i en kommentarartikkel. Så lenge ikke Expressens ledelse frikobler artikkelen fra Expressens politiske linje, må innholdet nødvendigvis tas for nettopp avisens egen linje. Dette er svært alvorlig, påpekt blandt andre på ledarsidorna.se, som omtaler Expressens grep som «skremmende».

Nazi-Tyskland og Brorskapet

Kjenner Expressens ledelse til hvordan Brorskapet ble en massebevegelse? Hvis svaret er ja, er avisens nye linje enda mer skremmende.

Det er nemlig en velkjent sak at den samme rekrutteringen til totalitære krefter som vi ser i dagens Europa, foregikk i Bosnia tidlig under andre verdenskrig, om enn på en noe annen måte. Den øverste religiøse lederen i Jerusalem, stormuftien Amin Hajj al-Husseini, hadde allerede tidlig på 1920-tallet uttrykt sitt ønske om total utryddelse av alle joder. Da Hitler ble valgt inn i det tyske Rikskanselleriet i 1933, sendte al-Husseini derfor dette telegrammet til Hitler: «Jeg ser frem til å utbre Deres ideologi i Midtøsten!», som Jonathan Trigg skriver i boken Hitlers hellige krigere. Muslimske frivillige i Waffen-SS. Under 2.verdenskrig oppholdt al-Husseini seg i Tyskland, nærmere bestemt Berlin, i årene 1941-45. Han ble en god venn av Adolf Hitler. Fra Berlin propaganderte al-Husseini intenst for nazismen overfor araberne i Midtøsten, både via radio og skriftlige medier. Åpent parallelførte han Hitler med Muhammed, og Koranen med Mein Kampf – en parallellføring med udiskutabelt positivt fortegn fra al-Husseinis side.

«Frie hender til å utrydde den siste jøden»

Denne bakgrunnen er sentral for å forstå hvilken ideologiske atmosfære Brorskapet kunne vokse frem i.  For Nazi-Tyskland ble samarbeidet med stormuftien, tilhørende en «underlegen rase», legitimert nettopp gjennom et felles jødehat. Som stormuftien skrev i sine memoarer etter krigen: «Vårt grunnleggende krav for å samarbeide med Tyskland var frie hender til å utrydde den siste jøden fra Palestina og den arabiske verden». Føreren repliserte slik på dette kravet: «Jødene er dine.»

Derfor dro al-Husseini med Hitlers velsignelse til Bosnia og overtalte religiøse ledere og deres tilhengere i moskéer til å la seg verve til muslimske SS-divisjoner. I tillegg fylte Brorskapets stifter og leder Hassan al-Banna på med soldater fra Midtøsten som også inngikk i egne muslimske SS-bataljoner.

Tyskerne sørget også for å utdanne imamer ved to skoler i Tyskland som tjenestegjorde for muslimer i felten, skriver Trigg.

Brorskapet skapte terrororganisasjonen Hamas. Begge nærer et intenst jødehat, og begge står nazismen nær. Dette ideologiske mørket vil altså en svensk avis gi politisk makt.

Nazistene sponser Brorskapet

Hitlers øverste organisator av jødeutryddelsen, Heinrich Himmler, hadde lite til overs for religion. Himmler foraktet især kristendommen, som både han og Hitler anså som svak fordi ikke-vold og toleranse er sentrale bærebjelker i Jesu lære. Himmler hadde dog sans for islam. Som han sa det til propagandaminister Joseph Goebbels: «Jeg har ikke noe imot islam, for den lærer opp mennene i denne divisjonen for meg og lover dem å komme til himmelen om de kjemper og blir drept i strid. Det er en høyst attraktiv og praktisk religion for soldater!», skriver Trigg i samme bok.

Merk så dette: Brorskapet var en ytterst marginal gruppe i Midtøsten inntil 1936 med kun 800 medlemmer. To år senere talte medlemsmassen 200 000. I denne perioden kjørte Brorskapet nemlig en voldsom kampanje mot jødene, en kampanje som var økonomisk sponset av nazistene i Tyskland. I gatene runget slagord som «Ned med jødene» og «Jøder, kom dere ut av Egypt og Palestina».

I disse årene ga Brorskapet også ut en avis fra eget trykkeri sponset av Hitler-Tyskland, Al-Nadhir (Advarsel). Avisen kjørte en fast spalte under vignetten «Faren ved Egypts jøder».

Oppstarten på islamsk fascisme

Det var denne storstilte kampanjen mot jødene, initiert av stormuftien selv, som var oppstarten til den islamske fascismen i nyere tid, enten den kles i salafistisk eller voldelig salafistisk/jihadistisk drakt i vårt land.  Årene «1936-1939 formet islamismen som en ny og uavhengig antisemittisk og antimoderne massebevegelse».

Altså kan man trygt si at Nazi-Tyskland sørget for massespredning og vitalisering av grunnteser i den islam som vokste frem under Muhammed som krigsherre og jødeutrydder.

Som Brorskapets al-Banna skrev i artikkelen «Dødsindustrien» i 1938: «Til en nasjon (muslimene) som perfeksjonerer dødsindustrien og som vet hvordan dø nobelt.»

Mein Kampf en bestselger i dag

Det er derfor naturlig at ettersøkte tyske nazister fikk beskyttelse under vingene til sine ideologiske venner i Midtøsten. Brorskapet viste en «ubetinget solidaritet med al-Husseini og hans nazister … »  Nettopp derfor er Mein Kampf den dag i dag en bestselger i Midtøstens basarer, et salg som Brorskapet var mer enn behjelpelig med å få i gang på slutten av 1930-tallet.

Moderne bruk av massemedier i propagandaøyemed var altså den gang som i dag disse ekstremistenes sentrale verktøy.

Nazistenes jødekonspirasjoner migrerte fra Tyskland til Midtøsten og blomstret opp gjennom Brorskapets politiske virke. Derfor kan man i charteret fra 1988 til terrorgruppen Hamas,  utgått av Brorskapet, lese om islams totale kamp mot jødene og at jødene stod bak den franske og den kommunistiske revolusjonen. Likeledes hevdes det at jødene stod bak 1. og 2.verdenskrig. Ikke underlig løftes også de falske dokumentene om et planlagt jødisk verdensherredømme, Sions vises protokoller, frem som ekte.

Dette er altså krefter som nå defineres som «islamistiske demokrater» som det er avgjørende å samarbeide med for å begrense/bekjempe terror. Vi ser en ideologisk kapitulasjon av verste sort i hodene på intellektuelle i en av Sveriges største aviser. Hva blir det neste mørket hullet disse kreftene på eget initiativ velger å hoppe ned i?

Norge og Europas jøder trenger vår støtte mer enn noensinne i nyere tid. Venstreintellektuelle har valgt islamistene fremfor «kanarifuglene» våre.

Et hovedbudskap i Islam. Den 11. landeplage er nettopp min frykt for at dess mer terror vi utsettes for, jo mer makt gis til islamistiske krefter som prøver å fremstå som ikke-voldelige demokrater. Det er denne tesen Expressen nå bekrefter.

Les gratis den meget gode boken Mod mørket. Det muslimske broderskab i Europa, av Helle Merete Brix.