Politikk

Neste valg som blodbad

"Partistrategene bør raskest mulig tenke ut en grunnleggende kriseplan om de vil unngå at neste valg blir et blodbad," melder Aftonbladets politiske analytiker Lena Mellin. Hun sikter til Sverigedemokratenes stadig økende suksess, nå også fremkommet i en undersøkelse i regi av Mellins egen avis.

«Det er den mest skremmende opinionsundersøkelsen jeg har lest i hele mitt liv. Den viser med hvilken styrke, bredde og omfang Sverigedemokraterna tar plass i den svenske opinionen.» Slik lyder det fra svenske Aftonbladets politiske analytiker Lena Mellin – og ingen skal beskylde denne analytikeren for ikke å tilkjennegi politisk ståsted. Åpenbart er det lite Mellin frykter mer i svensk politikk enn Sverigedemokraterna (SD).

En meningsmåling Aftonbladet har fått utført avdekker at SD vinner frem i sak etter sak, og de er nå det partiet i Sverige som har eierskap til flest politiske saker. Det som kanskje en gang var et ettsaksparti, er nå blitt et parti som stadig flere stoler på i en rekke sentrale spørsmål. Hele tre politiske områder eies nå av SD, noe som er flest blant alle partier.

Flyktning- og innvandringspolitikken

44-11-11: Sverigedemokraternas varemerke har alltid vært flyktning- og innvandringspolitikken, og fortsatt feies de andre partiene av banen på dette feltet – nå endog med enda større kraft. 44 prosent mener Sverigedemokraterna har den beste politikken på dette feltet. På andre- og tredjeplass kommer Centerpartiet (C) og Sosialdemokraterne (S), begge med fattige 11 prosent.

Dette gir igjen at siden valget 2014 har Sverigedemokraternas støtte i flyktning- og innvandringspolitikken økt med 22 prosentpoeng, mens Centerpartiet har en økning på 8 prosentpoeng. For sosialdemokratene går det bare nedover, 5 prosentpoeng færre enn ved valget tror på S’ politikk på dette feltet.

Eldreomsorgen

23-17-13: Socialdemokraterna har over tid hatt stor tillit når det gjelder eldreomsorgen, men nå har Sverigedemokraterna overtatt. 23 prosent mener SD har den beste politikken, 17 prosent støtter fortsatt Sosialdemokraterne, mens 13 prosent setter sin lit til Vänsterpartiet.

Fra valget 2014 er det en tilbakegang på 8 prosentpoeng for Sosialdemokraterne og en tilbakegang på 1 prosentpoeng for Vänterpartiet. Sverigedemokraterna har derimot en fremgang på hele 16 prosentpoeng.

Jimmie Åkesson og SD står i en gunstig politisk situasjon nå

Forsvarspolitikk

22-17-14: Det tredje politiske området som SD har overtatt, er forsvarspolitikken. Tidligere har Moderaterna hatt sterkest eierskap til dette feltet. Nå sier 22 prosent at de mener SDs forsvarspolitikk er best, mens 17 prosent støtter Moderaterna. 14 prosent gir sin støtte til henholdsvis Liberalerna og Socialdemokraterna.

Det betyr at samtlige av partiene taper terreng i forsvarspolitikken mot Sverigedemokraterna fra siste valg. Moderaterna går tilbake 5 prosentpoeng, Liberalerna og Socialdemoraterna har en tilbakegang på henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng. SDs fremgang er på 14 prosentpoeng.

Andre politikkområder

Ikke bare har Sverigedemokraterna overtatt eierskapet for de overnevnte politikkområdene, men de fosser også frem på en rekke andre områder. For helsepolitikken inntar SD en andreplass med 18 prosent, en økning på 11 prosentpoeng siden 2014. SD puster således Socialdemokraternas førsteplass i nakken. Den har de kun med 19 prosent, som igjen er en tilbakegang på 6 prosentpoeng.

I sysselsettingspolitikken innehar SD etter denne målingen en tredjeplass med 16 prosent, en økning på 8 prosentpoeng fra valget i 2014. Høyest her ligger Moderaterna med 26 prosent, men det er en tilbakegang på 10 prosentpoeng. Også andreplassen til Socialdemokraterna på 22 prosent er blitt svekket med 6 prosentpoeng.

Det samme gjør seg gjeldende i utdanningspolitikken og den økonomiske politikken. SD inntar for begge disse en tredjeplassen med sterk økning fra 2014-valget. Selv i miljøpolitikken vinner SD terreng. Her leder Centerpartiet med hele 27 prosent, som også er en økning på 7 prosentpoeng fra 2014, mens Miljöpartiet på andreplassen med 15 prosent taper hele 22 prosentpoeng. SDs 10 prosent på miljøpolitikken er en framgang på 6 prosentpoeng.

I sum forteller dette at av riksdagspartiene eier SD tre politikkområder, Kristdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet eier ingen politiske saker, Moderaterna eier to, mens de øvrige partiene eier ett politikkområde hver.

For sent?

Denne undersøkelsen har altså skremt vettet av Aftonbladets Mellin.

Det är enormt uppseendeväckande. Partistrategerna bör genast tänka ut en grundläggande krisplan om de vill undvika att nästa val blir ett blodbad. Det kan dock redan nu vara för sent. Sverigedemokraternas fäste i den svenska opinionen är långt mer omfattande än väljarbarometrarna, som mäter stödet för partierna, ger intryck av.

Intet mindre enn et blodbad. Hvordan hun i praksis ser for seg dette sier hun ingenting om, men det er å håpe at det er en metafor. Dog er det ingen heldig metafor gitt situasjonen i Sverige. Ikke bare har landet stilt seg i en svært vanskelig situasjon på grunn av uvettig innvandringspolitikk og medienes manglende evne til åpen debatt, men de har også prøvd å kue folkets politiske vilje. Sistnevnte også ved å fryse ut SD av det politiske landskapet, hvilket kan vise seg å gi helt andre utslag enn det Mellin-er i Sverige ønsker.

Personlig mener jeg at Mellin har rett, det er for sent. Sverigedemokraterna, uansett hvordan de vil bli forsøkt stoppet, vil med høy grad av sannsynlighet seile inn som en av de store vinnerne ved riksdagsvalget 2018, om ikke den største vinneren. Det vil sette svensk demokrati på en hard prøve.

Aftonbladet: SD vinner fråga efter fråga